Nieuw geluid voor orgels, klokken en torenuurwerken

orgeltje

De website www.klinkenderfgoed.nl, een initiatief van het onlangs opgerichte Platform Klinkend Erfgoed, streeft naar aandacht en enthousiasme voor klinkend erfgoed. Niet eerder werd zoveel bruikbare informatie over het gebruik en het onderhoud van orgels, klokken en torenuurwerken op een punt samengebracht. De website wil een digitaal trefpunt zijn voor initiatieven en berichten op het gebied van klinkend erfgoed.

www.klinkenderfgoed.nl bevat tips en adviezen, biedt handige links en laat het klinkend erfgoed zien en horen. Bijvoorbeeld aan de hand van verschillende projecten met kinderen en klinkend erfgoed op de jeugdpagina Klinkend Errug Goed! En met leuke en creatieve geluidsfragmenten. Zo blijkt een Top 40-liedje soms verassend goed te klinken op een kerkorgel.

Ook bevat de website praktische informatie over het beheren van klinkend erfgoed (waaronder het dagelijkse onderhoud van orgels en luidklokken) opdat dit ook voor toekomstige generaties kan blijven klinken.

Platform

Steeds meer kerkgebouwen komen leeg te staan of veranderen van functie. Priester of dominee, koster en organist maken plaats voor nieuwe eigenaren en betrokken vrijwilligers. Daarmee verdwijnen de klassieke hoeders en gebruikers van belangrijke onderdelen van deze gebouwen: de kerkorgels, de luidklokken en de torenuurwerken.

Om deze instrumenten èn de klanken die zij voortbrengen niet verloren te laten gaan, is het Platform Klinkend Erfgoed van de grond getild, een samenwerkingsverband van eigenaren, opdrachtnemers (bouwers, adviseurs, inspecteurs) en andere betrokkenen bij beheer en onderhoud van klinkend erfgoed. Het platform wil de interesse voor dit karakteristieke onderdeel van ons cultureel erfgoed bevorderen. Het streeft naar goed beheer en naar het blijvend laten functioneren van klinkend erfgoed. Bijvoorbeeld door moderne vormen van gebruik en het enthousiasmeren van jeugd en ouderen om die instrumenten (opnieuw) te leren gebruiken.

Foto: het orgel van de Der AA-kerk in Groningen.