Nieuw leven voor Boerderijenstichting Limburg

De Boerderijenstichting Limburg wil een nieuwe start maken. De stichting, Agrarisch Erfgoed Nederland en het Huis voor de Kunsten Limburg houden daartoe op zaterdag 16 februari een bijeenkomst. In samenspraak met boerderijeigenaren, erfgoeddeskundigen, architecten, provinciale en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren en andere belangstellenden.

Op het Limburgse platteland vinden grote veranderingen plaats die actieve inzet van een speciaal op de (historische) boerderij gerichte organisatie volgens de initiatiefnemers meer dan nodig maakt.

Tijdens de bijeenkomst, geleid door Gerard Hendrix van Agrarisch Erfgoed Nederland, worden actuele ontwikkelingen op het platteland geschetst. Fotograaf en onderzoeker Andrea Stultiens vertelt over het activeren van het boerderijenverleden met behulp van verhalen en foto’s. Verder is er een discussie over hoe het werkprogramma van de Boerderijenstichting Limburg eruit zou moeten zien.

Uitdagingen

De Boerderijenstichting Limburg, al zo’n twintig jaar oud, is destijds opgericht om iets te doen aan het verdwijnen van de typisch Limburgse carréboerderijen en de karakteristieke langgevelboerderijen. Die opgave is nog steeds actueel, maar de tijden zijn veranderd.

De landbouw wordt grootschaliger, boerderijen en stallen komen vrij en er is een uitdagende klimaat- en energieopgave. Bovendien hebben delen van Limburg te maken met krimp waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Dat vraagt om een andere aanpak.

Aanmelden

Eenieder die belangstelling heeft, is op 16 februari welkom om naar de bijeenkomst te komen om mee te denken hoe de Boerderijenstichting Limburg weer een actieve rol kan spelen.

Aanmelden kan bij Gerard Hendrix via gerardhendrix@hx.nl of T 06-25383075. Aanvang 13.15 uur, maar deelnemers kunnen al vanaf 12.30 uur terecht voor een kop soep met een broodje. Adres: café De Mert, Markt 1, 6071 JD Swalmen.