Nieuw werk van Maarten Vanden Eynde in monumentale Sterrentoren

De Sterrentoren op het Utrecht Science Park (USP) heeft nooit een permanente invulling gekregen. De monumentale toren verrees indertijd voor sterrenkundigen die in de toen nog donkere polder de hemel wilden bestuderen. Eenmaal af, bleek er te veel lichtvervuiling op de Uithof en verloor het gebouw zijn functie.

Op deze plek toont kunstenaar Maarten Vanden Eynde vanaf 1 juni een selectie van de beste Utrechtse uitvindingen. Met de presentatie van de Vlaming, die onlangs de prestigieuze Belgian Art Prize voor veelbelovend jong talent won, is de sterrentoren voor het eerst voor publiek toegankelijk.

Uitvindingen

In zijn Future Observatory onderzoekt, archiveert en herinterpreteert Vanden Eynde de meest invloedrijke en revolutionaire uitvindingen en onderzoeksprojecten die het Utrecht Science Park heeft voortgebracht of aan het voortbrengen is.

Welke objecten, baanbrekende ideeën, onderzoeksmethoden en – technieken werden ontdekt, uitgevonden of ontwikkeld? Wat vormt het menselijk erfgoed en de toekomstige footprint van het USP?

Wetenschappelijke doorbraken laten ons dikwijls anders of beter naar de wereld kijken. Vanden Eynde integreert in zijn selectie verschillende perspectieven en nodigt bezoekers uit zelf relaties te leggen en overeenkomsten te zien. Future Observatory biedt daarmee een nieuwe manier van kijken: welke aspecten uit het heden kunnen het verleden het best representeren in de toekomst?

Open van 1 tot en met 24 juni elke werkdag van 10.00 uur -18.00 uur en zaterdag 17 juni van 10.00 uur – 18.00 uur (Dag van de Architectuur) en zaterdag 24 juni (slotdag).

Zero Footprint Campus

Future Observatory is onderdeel van Zero Footprint Campus, een nieuw kunstprogramma in de openbare ruimte van het Utrecht Science Park. Gedurende een jaar hebben 12 internationaal geselecteerde kunstenaars een opdracht om een artistiek onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van een Zero Footprint Campus. Hoe lenen dit gebied en zijn gebruikers (onderzoekers, studenten, kantinemedewerkers, beveiligers) zich voor het maken van een nieuw kunstwerk? En hoe kan dat werk bijdragen aan of een ander licht werpen op onze zoektocht naar een duurzame samenleving?

Het complete programma en actuele informatie staan op www.zerofootprintcampus.nl

Foto: De Sterrentoren (foto Aafke Holwerda).