Nieuwe eigenaar alert op relevantie Zonnestraal Hilversum

Zonnestraal Hilversum is de nieuwe eigenaar van Landgoed Zonnestraal. Woningcorporatie De Alliantie heeft daartoe met het bedrijf een leveringsakte getekend. Eerder sloten de gemeente Hilversum en de onderneming een convenant, waarin afspraken zijn gemaakt om de toekomst van het geheel in het licht van UNESCO-werelderfgoed samen vorm te geven.

Zonnestraal Hilversum (onderdeel van Óbidos) neemt de zorg voor en de exploitatie van Zonnestraal over. Voor huurders verandert er weinig, bestaande contracten worden gerespecteerd.

Zorgvuldig boven snel

De zoektocht naar een geschikte nieuwe eigenaar heeft enige tijd in beslag genomen. Dit omdat de betrokken partijen – De Alliantie, de gemeente Hilversum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – de unieke status van het landgoed wilden waarborgen.

De drie vinden ervaring met monumentaal erfgoed, visie op beheer en exploitatie van het bijzondere landgoed en oog voor de portemonnee van de huurders wezenlijk voor de toekomstige eigenaar. Zonnestraal Hilversum voldoet naar eigen zeggen aan die criteria.

Voor woningcorporaties ligt het – gegeven de herziene Woningwet van 2015 – niet voor de hand een landgoed in bezit te houden. Reden waarom De Alliantie Zonnestraal wilde afstoten.

Landgoed en gebouwen

De corporatie kocht de gebouwen op Zonnestraal in 2006, twee jaar later ook het landgoed zelf (de gronden).

Het terrein huisvest talloze aanbieders van zorg- en gezondheid gerelateerde producten en diensten, die elkaar versterken en ondersteunen. De architectuur van landschap en gebouwen, tezamen met de aard van de aanbieders op het terrein, maken van Zonnestraal een bijzondere en maatschappelijk waardevolle plek voor veel Hilversummers.

Blij

Verantwoordelijk wethouder Willem van der Spek zegt blij te zijn dat de koop nu rond is.

“Met de nieuwe eigenaar werken we aan de toekomst van Zonnestraal in de geest van de bedoelingen van UNESCO. De eerste afspraken zijn al gemaakt. De restauratie van het Dresselhuyspaviljoen wordt voltooid, er komt een bestemmingsplan, een toekomstvisie en natuurlijk werken we samen aan het nominatiedossier voor UNESCO”.

Duiker ensemble

Volgens directeur Roland Velthuyse van Zonnestraal Hilversum/Óbidos is Zonnestraal uniek vanwege het Duiker ensemble.

“Met de afbouw en ingebruikname van het Dresselhuyspaviljoen wordt het ensemble weer compleet en kan gewerkt worden aan verdere versterking van Zonnestraal als vestigingslocatie voor een brede huurdersgroep. De mogelijke nominatie als UNESCO-werelderfgoed is nadrukkelijk onderdeel van de toekomstvisie. Ze maakt ons extra alert op de maatschappelijke relevantie en de instandhouding van de bijzondere waarden van Zonnestraal”.