Nieuwe samenstelling bestuur sKBL

Met ingang van 15 september 2018 wijzigt de samenstelling van het bestuur van de sKBL (Stichting Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen). Dit omdat Bert Boer, oud directeur van het Muiderslot, is benoemd tot directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam en de sKBL binnenkort afscheid van hem neemt. Het bestuur krijgt drie nieuwe leden: Oldrik Verloop, Rylana Seelen en Jan-Hylke de Jong.

Oldrik Verloop

Oldrik Verloop (1975) richt zich onder meer op infrastructuur investeringen voor de Europese energie transitie. Zo is hij commissaris bij het Noorse Smakraft, Europa’s prominente speler voor energie opwekking uit waterkracht. Tevens adviseert hij institutionele beleggers met financiële en communicatie vraagstukken.

Na circa 15 jaar buiten Nederland te hebben gewoond, is hij onlangs met zijn gezin op de historische buitenplaats Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout neergestreken. “Graag draag ik bij aan het doel van de sKBL om ons landschappelijk en cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen, te verduurzamen en in stand te houden voor volgende generaties”, aldus Verloop.

Rylana Seelen

Rylana Seelen (1983) woont samen met haar gezin in Nijmegen. Zij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud Universiteit (2006) en volgde hierna een master kunsteducatie (2012) en bedrijfskunde voor non-profit organisaties (2017).

Sinds 2012 is Seelen directeur van Museum Kasteel Wijchen en de daarbij behorende museumtuin ‘De Tuun’, een unieke plek met planten stammend uit de IJzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen.

“Kastelen en buitenplaatsen hebben een grote rol gespeeld bij de vorming en inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en vertellen alle een uniek verhaal. Wat net zo belangrijk is, is kijken naar de toekomst. Hoe dit alles te conserveren, onderzoeken en ontsluiten? Wat mij aanspreekt aan de sKBL is de parapluvorm: samenwerking en kennisoverdracht stimuleren tussen de drie verschillende erfgoedgroepen is een uitdaging en een noodzaak tegelijk. Graag wil ik daar een bijdrage aan kunnen leveren en hoop dat als vertegenwoordiger van de kasteelmusea binnen het bestuur te kunnen doen”, aldus de Nijmeegse.

Jan-Hylke de Jong

Jan-Hylke de Jong (1979) is oprichter van Fenicks BV, een onderneming die de staat en leegstand van de landelijke monumentenportefeuille in beeld brengt met behulp van data-technologie. Het bedrijf doet dat voor praktisch alle provincies maar ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bovendien monitort Fenicks in drie provincies het energieverbruik van de rijksmonumenten. Daarnaast doet De Jong parttime (promotie-) onderzoek aan de VU, faculteit Ruimtelijke Economie, naar het economisch rendement van monumentaal vastgoed.

De Jong: “Als bestuurslid leg ik graag verbanden tussen de cijfermatige landelijke trends en de dagelijkse praktijk van de KBL om zo bij te dragen aan nieuwe concrete en bruikbare initiatieven op het snijvlak van data, energie en online ontsluiting waarmee de stichting nog beter haar leden bedient”.

 Bestuur

Het bestuur van sKBL bestaat nu uit Chris Kalden, voorzitter, Luydert Smit, penningmeester, Erik Wanrooij, secretaris en de leden Herma de Heer, Jan-Hylke de Jong, Rylana Seelen en Oldrik Verloop. René Dessing is directeur. www.skbl.nl

Foto: Het voltallige bestuur van de sKBL in beeld. V.l.n.r. Jennemie Stoelhorst (projectleider sKBL), Oldrik Verloop, Erik Wanrooij, Luydert Smit, Bert Boer (tot 15 sep 2018), Herma de Heer, Chris Kalden, Jan-Hylke de Jong, Rylana Seelen en René Dessing (directeur sKBL).

 

 

 

0