Nieuwe slag om Hotel Dreyeroord in Oosterbeek

”Het hotel waar meneer zich thuis en mevrouw zich uit voelt”. Met die slogan adverteerde Hotel Dreyeroord in Oosterbeek jarenlang. *** Local Caption *** Dit is het vierde deel in een serie over hotels in Nederland.
”

Hotel Dreyeroord in Oosterbeek, bekend van de Slag om Arnhem, wordt mogelijk gesloopt. De nieuwe eigenaar wil een zorgcomplex bouwen op de plaats van het huidige pand. Erfgoedvereniging Heemschut betwijfelt of behoud van het pand wel een eerlijke kans krijgt.

Heemschut Gelderland heeft kennis genomen van alle informatie die de afgelopen twee weken in het nieuws is verschenen over de plannen rond het hotel. De beoogde kaalslag heeft enorm veel emoties opgeroepen en reacties, zelfs tot buiten de landsgrenzen, teweeg gebracht. Ook Heemschut maakt zich zorgen over het voortbestaan van Dreyeroord.

Plannen eigenaar

Al geruime tijd staat het markante pand leeg. Op zoek naar een nieuwe functie heeft zich een projectontwikkelaar gemeld, die er zorgappartementen wil bouwen.

Heemschut Gelderland zegt in een persverklaring zich erover te verbazen dat de eigenaar met een programma komt dat al bij voorbaat niet past in het huidige gebouw. Het bevreemdt de erfgoedvereniging verder dat het college van B en W van de gemeente Renkum zo makkelijk meegaat met het pleidooi van de projectontwikkelaar voor sloop.

Historie en sentimenten

Heemschut vindt dat in de afweging van het college ook de historie en levende sentimenten dienen te worden gerespecteerd. Daarbij mag afbraak van een gebouw pas plaatsvinden als plannen voor vervangende nieuwbouw volgens alle procedures succesvol en onomkeerbaar zijn afgerond, aldus de erfgoedvereniging.

Gezien alle ophef rond de voorgenomen sloop heeft Heemschut Renkums dagelijks bestuur aanbevolen een oplossing te zoeken waarbij tenminste het aanzien van het huidige gebouw en de naam Dreyeroord blijven gehandhaafd.