Nieuwe website over landschap in Nederland

Nieuw- Loosdrecht - Luchtfoto

Iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het landschap kan nu terecht op www.landschapinnl.nl. De nieuwe website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De site biedt informatie over beleid en regelgeving, het beheer van het landschap, bronnen en kaarten. Met het Nederlandse landschap wordt in dit geval bedoeld het cultuurlandschap. Landschap dat in het verleden door mensen naar hun hand is gezet. Met de nieuwe portal wordt praktische en toepasbare kennis over cultuurlandschap verzameld en toegankelijk gemaakt.

Rijksdienst online

De rijksdienst ondersteunt professionals in de zorg voor ons erfgoed. Zij doen dat onder andere door websites te ontwikkelen voor de vakgebieden van de dienst, waarbij samenwerking wordt gezocht met mogelijke partners. Na www.monumenten.nl, in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds, en www.archeologieinl.nl, is er nu dus www.landschapinnl.nl.

Daarnaast blijft informatie over en nieuws van de RCE te vinden op www.cultureelerfgoed.nl.

Cheriscape

www.landschapinnl.nl is gelanceerd tijdens Cheriscape. Deelnemers aan deze internationale landschapsconferentie delen onderzoek naar en nieuwe ideeën over het raakvlak tussen landschap en cultureel erfgoed. Hoe kunnen deze disciplines bijdragen aan grote sociale en fysieke veranderingen die op het Europese landschap afkomen? Het symposium bij de rijksdienst in Amersfoort duurt nog tot en met 7 november.

Foto: Nieuw Loosdrecht (foto Jos Stöver)