Nijmegen dichterbij nominatie voor werelderfgoed UNESCO

Nijmegen wijst 4 plekken in de stad aan die deel uit gaan maken van de UNESCO-aanvraag voor de Romeinse Limes (rijksgrens): het Valkhof, de Hunerberg, het Kops Plateau en het tracé van het Romeins aquaduct. De archeologische resten zijn goed bewaard gebleven en geven een bijzondere inkijk in het leven aan de grenszone.

Nijmegen, de oudste stad van Nederland, had als grote legerplaats een belangrijke rol aan de grens in het Romeinse rijk. Samen met 13 andere gemeenten, 3 provincies, het rijk en Duitse overheden streeft Nijmegen, indertijd de belangrijkste stad van ons land, naar de UNESCO-status voor de Limes: werelderfgoed.

Grote delen van de Limes, die zich aan de noordelijke zijde van het rijk uitstrekte van Engeland (Muur van Hadrianus) tot de Zwarte Zee, zijn al werelderfgoed. In 2014 is het Nederlands deel geplaatst op de voorlopige lijst van het Werelderfgoed.

Rijksmonument

Om de UNESCO-status te bereiken worden in de gemeenten langs de grens, op verzoek van het rijk, belangrijke archeologische plekken aangewezen als rijksmonument. Zo beschermt de overheid archeologisch erfgoed en wordt het voor de toekomst behouden.

Voor Nijmegen zijn dat dus delen van het Valkhof, de Hunerberg, het Kops Plateau en het tracé van het Romeins aquaduct. In bijna alle gebieden gold al de hoogste bescherming van de bodem, maar op enkele plekken op de Hunerberg nog niet.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten ermee akkoord te gaan om deze gebieden ook de status van rijksmonument te geven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) start hiervoor de procedure op, nodig om voor de Limes de UNESCO werelderfgoedstatus te kunnen aanvragen.

Mocht de UNESCO mettertijd besluiten de status toe te kennen, dan geniet de Limes straks dezelfde status als de Egyptische piramides, de grachtengordel van Amsterdam en de Eifeltoren. De beslissing valt naar verwachting in 2021.

Meer op www.romeinselimes.nl en www.limeswerelderfgoed.nl