Nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed

Het kabinet Rutte III heeft besloten verdedigingslinie de Nieuwe Hollandse Waterlinie te nomineren voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

De 19e en 20e eeuwse verdedigingslinie ligt in het waterrijke gebied van Muiden, via Utrecht naar de Biesbosch. Nog deze maand (januari 2019) dient verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de waterlinie in bij UNESCO als uitbreiding van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

De 85 kilometer lange linie met 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen vormt nu een groene en recreatieve gordel in een omgeving met een grote stedelijke dynamiek. Sinds de jaren ‘90 werkt Nederland aan het herstellen en ontsluiten van het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Besluit in 2020

In mei 2020 ontvangt Nederland van UNESCO een advies over de nominatie. Ondertussen vindt samen met de betrokken provincies een zogenoemd effectonderzoek plaats. Het kabinet kijkt daar vervolgens naar. Bij een positieve uitkomst besluit het Werelderfgoedcomité van UNESCO in juni 2020 over de plaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst.

Werelderfgoed Hollandse Waterlinies

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Die geniet al sinds 1996 de UNESCO status.

Het voorstel is dat de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie straks samen het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies vormen. De linies vertellen het verhaal van de verdediging van Holland als bestuurlijk en economische hart van Nederland.

Zie voor een kaart van de Hollandse Waterlinies de site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Foto: Fort Kijkuit (foto Gertjan de Boer, Natuurmonumenten).