Zicht op noodzakelijk onderhoud Der Aa-kerk

noodzakelijk onderhoud

Noodzakelijk onderhoud. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt vanaf volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar voor meerjaren onderhoud aan grote monumenten.

Daarmee worden de inspanningen van de Stichting Der Aa-kerk Groningen, die zich samen met collega-kerken in het Grote Kerken Overleg sterk heeft gemaakt om dit voor elkaar te krijgen, naar het zich laat aanzien beloond. Het achterstallig onderhoud aan het godshuis kan de komende jaren worden weggewerkt.

Door de manier van verdelen van de beschikbare rijkssubsidie vielen grote monumenten tot dusver buiten de boot en was de stichting gedwongen onderhoud aan de Der Aa-kerk te beperken tot het meest noodzakelijke.

Aanvulling nodig

Door de nog steeds beperkte omvang van de subsidie is voor het komende groot onderhoud aan het godshuis in de stad Groningen aanvullende geldelijke steun van de plaatselijke overheid onontbeerlijk.

“Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente hieraan niet wil bijdragen gezien het grote belang van een goede onderhoudssituatie van de Der Aa voor de stad. Een bouwvallige kerk die met sluiting wordt bedreigd, lijkt me niet wenselijk”, zegt Peter Breukink, directeur van de stichting.

Kosten

De kosten voor het groot onderhoud aan de Der Aa-kerk zijn begroot op 460.000 euro. De verwachte rijkssubsidie beloopt 230.000 euro. Het onderhoud betreft vooral werk aan de buitenkant van het gebouw: herstel van daken, schilderwerk, goten, metsel- en voegwerk. Voor de financiering van het onderhoud aan de binnenkant en alle publieksvoorzieningen moet de stichting zelf zorgen.