Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking

Het rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Per 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan beide Kamers.

In de gezamenlijke verklaring onderschrijven de rijksoverheid en de koepels dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wenselijk en realistisch is.

Zorgvuldig

Het rijk en de koepels hebben naar eigen zeggen zorgvuldig gekeken naar de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij zijn zij niet over een nacht ijs gegaan.

Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Overheden hebben de wet nodig om complexe en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, beter het hoofd te kunnen bieden.

Daarnaast is volgens de betrokken partijen een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het omgevingsrecht in het belang van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Minister Ollongren: “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken”.

Voorbereidingen in volle gang

Ondertussen werken overheden en ict-aanbieders hard door aan de implementatie van de Omgevingswet.

Ook na inwerkingtreding blijven het rijk en de koepels samenwerken aan een soepele uitvoering en worden de bevoegde instanties op diverse manieren ondersteund bij het in praktijk brengen van de wet.

Definitieve afweging

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Zodra het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.