Ontwikkeling Blokhuispoort gaat door

tja

De Blokhuispoort, de voormalige gevangenis van Leeuwarden, wordt de komende jaren getransformeerd tot cultuurcentrum. In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en de Blokhuispoort (foto) moet dan middelpunt van alle activiteiten zijn.

Onlangs is vastgelegd dat het rijksmonument van het Rijk wordt overgedragen aan de gemeente. Binnen het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden is inmiddels overeenstemming bereikt over de verdere aanpak. De gemeenteraad moet dat eind oktober bekrachtigen.

Daarna wordt de Blokhuispoort overgedragen aan BOEi, de in Amersfoort gevestigde non-profit organisatie die zich sterk maakt voor behoud van industrieel erfgoed door herbestemming. Belangrijk daarbij is dat de transformatie een duurzaam karakter krijgt, want de Blokhuispoort moet na 2018 een blijvend icoon van Leeuwarden zijn.

BOEi is voor dit omvangrijke project benaderd vanwege haar expertise bij grootschalige projecten zoals de DRU Industriepark in Ulft, de ECI te Roermond en de Cereolfabriek in Utrecht. Niet alleen de restauratie- en bouwtechnische ervaring van BOEi speelden daarbij een rol, maar vooral ook hoe functies in een monument kunnen landen en hoe dat te exploiteren.

De Blokhuispoort werd eind 19e eeuw gebouwd voor eenzame opsluiting, een gevangenissysteem dat inmiddels wordt beschouwd als onmenselijk. In 2008 sloot de gevangenis en kwamen 16.000 vierkante meter vrij.

Het rijksmonument is al volop in gebruik door zo’n 130 kunstenaars en ondernemers die de voormalige cellen tijdelijk omtoveren tot ateliers en eenmanszaken met een open deur. Een en ander wordt beschouwd als een mooie prelude op wat de Blokhuispoort in de toekomst gaat worden.