Opbouw schoorsteen Werkspoor begint snel

Goed nieuws voor industrieel erfgoed in Utrecht, in het bijzonder voor de wijk Zuilen en voor iedereen die zich Werkspoor kan herinneren. De schoorsteen van het voormalige Ontspanningsgebouw van de machinefabriek (Vlampijpstraat 74-76) wordt in oude luister hersteld.

Het startsein staat gepland op woensdag 30 mei. Usine (de Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed) heeft zich er, samen met andere partijen, jaren hard voor gemaakt.

Uitvoering van het karwei is mogelijk geworden nu ook de gemeente Utrecht financieel gaat bijdragen aan herbouw van de schoorsteen; de omgevingsvergunning wordt bovendien naar het zich laat aanzien op tijd afgegeven.

​​Sponsors

Door steun van bijna 50 particulieren, bedrijven en fondsen is de financiering rond.

Geldelijke injecties zijn er van het Fentener van Vlissingen Fonds, het PUG – Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het K.F. Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. In april stelde ook de gemeente Utrecht financiële hulp in het vooruitzicht. Al met al is een budget van ruim 50.000 euro beschikbaar.

Locatie en planning

Na 1982 is het terrein van Werkspoor (ooit de grootste machinefabriek in zijn soort in Nederland – red.) ingedeeld als industrieterrein. Er kwam een stratenplan met namen, zoals de Vlampijpstraat, die herinneren aan het verleden.

Werkspoor voorzag indertijd tal van ketels van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales van vlampijpen. Na de aanstaande starthandeling eind mei blijft het ter plaatse nog even rustig. De nieuwe stenen worden na de zomervakantie aangevoerd. De werkzaamheden lopen naar verwachting door tot in oktober.

Eigenaar en bouwer

Werkspoor was tot zijn opheffing eigenaar van het ontspanningsgebouw. Sindsdien is het particulier bezit.

De firma Meijer uit Ten Boer, die de voorgenomen herbouwklus moet klaren, put uit ruime ervaring. Zij heeft de afgelopen jaren in Utrecht verschillende schoorstenen een nieuw leven gegeven, w.o. de tuindersschoorstenen in Leidsche Rijn en bij de fabriek Neerlandia aan het Merwedekanaal.

Foto: de oorspronkelijke schoorsteen zoals hij er vroeger stond.