Orgel uit 1851 weer in pico bello conditie

De restauratie van het Van Oeckelen orgel in de kerk van Garmerwolde is na twee jaar voltooid. Het gereedkomen van de uitgebreide opknapbeurt, uitgevoerd door adviseur Peter van Dijk en het team van Mense Ruiter Orgelmakers, wordt op 8 februari gevierd met een feestelijke bijeenkomst. Daarna is het bijzondere instrument weer voor iedereen in volle glorie te beluisteren en te bewonderen.

Het in 1851 door Petrus van Oeckelen in de kerk te Garmerwolde (Groningen) opgeleverde orgel is een representatief voorbeeld van het oeuvre uit de bloeitijd van de orgelmaker. Het instrument verkeerde op onderdelen in slechte staat en was toe aan restauratie.

Werkzaamheden

De eerste fase is al in 1996-1998 uitgevoerd. Sindsdien wachtte het orgel op uitvoering van de laatste restauratie. De jongste werkzaamheden, waarmee in september 2016 een begin werd gemaakt, bestonden onder andere uit herstel van de orgelkas, snijwerk, windvoorziening, het pijpwerk en de speeltafel.

Bij interieurwerkzaamheden in 2013/14 is de orgelkast opnieuw geschilderd door Veldman&Veltman op basis van een door dat bedrijf in 2012 uitgevoerd kleurenonderzoek.

Daarbij is de originele kleurstelling weer aangebracht, met een mahonie-imitatie als hoofdkleur en beige en bladgoud voor de ornamentiek. Voorts werden de – originele – registeropschriften conserverend hersteld.

Bijdragen

De restauratie van het orgel is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds, Loket Leefbaarheid, Plusfonds Dijkpark, Stichting Marthe Havinga Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Olga Heldring Fonds, Stichting Orgelfonds Mooy, Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, W.J.O de Vries Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en het Dinamo fonds.