Oudste zeevarende schip gevonden – hout uit 1536

Onderzoekers hebben een scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw ontdekt. Het betreft de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit.

Het wrak is aangetroffen bij het ruimen van zeecontainers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nieuwjaarsnacht. De spectaculaire vondst is volgens wetenschappers van zeer hoge culturele en archeologische waarde.

De MSC Zoe verloor begin januari honderden containers op de Noordzee. In de dagen erna spoelden allerlei soorten goederen aan op de Waddeneilanden. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW), die de ontdekking van het wrak vandaag (woensdag 3 april) in Amersfoort bekend maakte, spreekt van ‘een geluk bij een ongeluk’.

“De vondst is gedaan tijdens het bergen van de containers. Ik ben heel nieuwsgierig naar welke informatie nog meer boven water gaat komen. Dat is ook het mooie van archeologie: het prikkelt je nieuwsgierigheid en voorstellingsvermogen”.

Koperplaten en houten balken

Tijdens de bergingsoperatie zijn koperplaten en houten balken aangetroffen, waarna direct archeologisch onderzoek is verricht. De houten balken blijken afkomstig van een schip met een gladde romp van waarschijnlijk 30 meter lang. Het schip vervoerde koperen platen.

Het hout is onderzocht. De bomen die de balken leverden voor de constructie van het vaartuig blijken in de herfst van 1536 gekapt; het schip is volgens de onderzoekers rond 1540 is gebouwd in Noord-Nederland. De koperplaten zijn gedateerd rond diezelfde periode. Bijzonder is dat de platen merktekens hebben van de bankiers- en koopmansfamilie Fugger. Die had in de 16e eeuw o.a. het monopolie op koperproductie.

Verder onderzoek

Door extra investeringen van het kabinet Rutte III in maritieme technologie kan al op korte termijn ter plekke verder onderzoek worden gedaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat het gevonden scheepswrak nader bekijken. In de zomer onderzoeken duikers welke resten van het schip nog op de bodem van de Noordzee liggen. “Daarna bepalen we wat we er verder mee gaan doen”, aldus maritiem archeoloog Thijs Coenen.

 

 

 

 

 


Foto boven: Houten balken met afdrukken van ronde koperen platen.