Pastorie met leerkamer Aderstichting naar SOGK

De pastorie met leerkamer van de ds. Aderstichting is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De overdracht, op donderdag 27 juni, vond ter plekke plaats in Drieborg.

De SOGK is gevraagd de zorg van het complex met zijn bijzondere geschiedenis over te nemen, een passende bestemming te geven en daarmee te bewaren voor de toekomst.

De ds. Aderstichting, opgericht in 1948, is ontstaan uit de wens van dominee B.J. Ader (1909-1944) het kerkelijk werk in Drieborg en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien.

Historie

Dominee Ader werd in november 1944 door de Duitse bezetter gefusilleerd. Na de oorlog beriep de kerkenraad een nieuwe predikant.

De weduwe Ader, Johanna Adriana Appels, verhuisde met haar kinderen van de pastorie Nieuw Beerta naar het naastgelegen dorp Drieborg dat deel uitmaakte van de kerkelijke gemeente. Daar wijdde zij zich aan het stichten van een gebouw dat zou kunnen dienen als basis voor alle verenigingsactiviteiten die zij en haar man er hadden opgezet en dat ook zou kunnen dienen als kerkruimte.

In 1948 had Johanna Adriana in Drieborg een woonhuis laten bouwen. Twee jaar later kon de aan het huis verbonden leerkamer, een diepe wens van haar man, geopend worden. Het geld was bijeengebracht uit een deel van haar vermogen, de opbrengst van een boek van haar hand en lezingen en uit giften van personen die haar werk een warm hart toedroegen.

Boek

Johanna Adriana Appels werd op 9 mei 1906 geboren in Driebergen als het vijfde en laatste kind in een tamelijk welgestelde familie. Begin jaren dertig ontmoette ze haar latere echtgenoot, Bastiaan Jan Ader (Bas), geboren op 30 december 1909.

Het dagboek dat Johanna Adriana tijdens de oorlog in het diepste geheim bijhield vormde de basis voor het boek dat ze nadien over die jaren schreef: Een Groninger Pastorie in de Storm. De publicatie beleefde dertien drukken en werd vertaald in het Duits en Fins en onlangs in het Engels onder de titel House of Defiance.

In het huis groeide ook de bekend geworden kunstenaar Bas Jan Ader op, de oudste zoon van het echtpaar. De jongste zoon, Erik, werd ambassadeur en is voorzitter van de ds. Aderstichting.

Foto: De pastorie in Drieborg (foto Jelte Oosterhuis).