Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming landgoed Klarenbeek

Van Vollenhovenprijs 2016

Het echtpaar Krepel heeft op vrijdag 20 mei uit handen van de naamgever de Pieter van Vollenhovenprijs 2016 in ontvangst genomen. Dit vanwege de wijze waarop de echtelieden landgoed Klarenbeek op de Veluwe nieuwe bestemmingen hebben gegeven en het erfgoed dusdoende hebben behouden voor de toekomst.

Jan Richard Krepel, de 7e generatie van de familie Krepel die op het landgoed woont en werkt, gaf samen met zijn vrouw het landgoed nieuwe functies waardoor een prachtig stukje industrieel erfgoed in stand blijft. Krepel is een directe nazaat van Johan Richard Krepel, die in 1732 een koperpletterij op het landgoed begon. Sinds die tijd is er veel veranderd. In 1870 vormde de familie Krepel de koperslagerij om tot sigarenkistenfabriek en in 1950 kwam er een deurenfabriek bij. Krepel is thans een van de belangrijkste deurenproducenten in ons land en Europees marktleider in luxe houten verpakkingen. Anno 2016 is het landgoed een plek waar kunst en ambacht samenkomen en is het een locatie voor kunstexposities, zakelijke ontmoetingen, familiefeesten, workshops, meubelrestauratie en natuurrecreatie.

Oude patronen losgelaten

Het proces van herbestemmen van erfgoed vraagt veelal lef en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Het echtpaar Krepel durfde oude patronen los te laten en verzamelde mensen om zich heen die konden helpen met de toekomst van het landgoedbedrijf. Het durfde de bakens te verzetten in veranderende tijden.

Toen bijvoorbeeld het productiebedrijf voor de luxe houten verpakkingen naar Polen verhuisde, wist de familie nieuwe functies te geven aan de leegstaande monumentale fabriekspanden op het landgoed op de Veluwe, zoals de start met exposities in de galerie. Daarnaast besteden zij veel zorg en aandacht aan de wijze van restaureren, met oog voor de monumentale waarden en heeft duurzaamheid altijd een grote rol gespeeld.

Monumenten die wachten op een (nieuwe) bestemming zijn niet zelden verloren zonder de inzet van initiatiefnemers die de uitdaging aangaan een monument te kopen, te restaureren en exploitabel te maken. Met de Pieter van Vollenhovenprijs prijs, die door een onafhankelijke jury van erfgoedspecialisten wordt toegekend, krijgt het behoud van monumenten door herbestemming extra aandacht.

Jaarlijks

De Pieter van Vollenhovenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. De prijs is prof. mr. Pieter van Vollenhoven in 2013 aangeboden bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds.

In zijn jaren als preses heeft Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven willen geven.

Foto: Prof. mr. Pieter van Vollenhoven spreekt het echtpaar Krepel toe tijdens de uitreiking van de naar hem vernoemde prijs.