Pilot voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem

Duiken

Sportduikers mogen bij wijze van pilot op de zeebodem rond Texel onder auspiciën van het rijk in uitzonderlijke gevallen archeologische vondsten bergen en aan land brengen. Dat hebben de gemeente Texel, het rijk, Kaap Skil museum van jutters en zeelui, de Duikclub Texel en de provincie Noord-Holland met elkaar afgesproken. Een daartoe strekkend protocol is op vrijdag 20 november door partijen getekend.

De Texelse zeebodem is van internationaal belang. Veel schepen zijn er vergaan. Met het protocol wil het rijk behoud en beheer van het erfgoed in de toekomst veilig stellen. Het bergen en aan land brengen van archeologische vondsten was tot dusver voorbehouden aan gecertificeerde vergunning-houdende bedrijven. Vondsten van de duikers worden in gezamenlijk overleg geborgen en overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

Verantwoordelijk gedeputeerde Ralph de Vries: “De resten van de schepen zijn voor maritiem archeologen toegangspoorten tot een tastbaar verleden: deze wrakken zijn tijdcapsules die verhalen bevatten uit een periode waarin Nederland floreerde als maritieme natie”.

Noord-Holland stelt voor de pilot, die loopt tot eind 2016, maximaal 270.000 euro beschikbaar. De provincie zorgt voor onderzoek, conservering en restauratie. Uiteindelijk worden de vondsten aan het publiek tentoongesteld in Museum Kaap Skil op Texel.