Platform om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen

Er komt een kennis- en innovatieplatform om te helpen bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportverenigingen. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg en monumenten en musea bundelen hun krachten.

Samen gaan zij kennis over verduurzamen uitwisselen en vernieuwingen bevorderen. Zo ondersteunen zij in die sectoren bestuurders en gebouweigenaren. Het  platform is tot 2030 actief.

Het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

CO-vermindering gebouwde omgeving

Het platform komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO₂-uitstoot te verminderen. Doel: 49 procent minder CO₂ in 2030 ten opzichte van 1990.

Voor monumenten geldt een percentage van 40 procent. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen.

Kennis en innovatie bevorderen

TNO, Stimular/MPZ, het Kenniscentrum Sport, Ruimte OK, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de RVO werken samen binnen van het platform. De partijen beogen kennis over bewezen maatregelen te vergroten en onzekerheden over verduurzamen weg te nemen.

Betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het netwerk wil ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen.

Doorvertaling per sector

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub.

En een monumenteigenaar heeft weer met heel specifieke eigenschappen van het gebouw te maken. Maar juist door ervaringen uit te wisselen en samen te werken verwachten de sectoren hun uitdagingen beter te kunnen oppakken. Vervolgens zorgt elke betrokken kennisinstelling voor de vertaling van informatie naar de eigen achterban.

Foto: Terras Westergasfabriek (foto Westergasfabriek BV).