Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt recordbedrag aan schenkingen

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft afgelopen jaar voor 16,5 miljoen euro aan fondsen geworven (in 2014 circa 9,6 miljoen), een record. Het geld is het fonds door particulieren, bedrijven en (familie)stichtingen toevertrouwd via schenkingen en nalatenschappen.

Daarmee beheert het Cultuurfonds op het ogenblik bijna 400 CultuurFondsen op Naam voor cultuur, natuur en wetenschap.

Dankzij de giften kan het fonds talloze projecten ondersteunen. Denk aan de oprichting van Jong Metropole; een uniek project om 60 jonge, getalenteerde musici voor te bereiden op een professionele carrière, de toneelversie van de tv-serie Börgen van het Noord Nederlands Toneel (NNT), de restauratie van de enige overgebleven stadsbrouwerij De Keyzer van Maastricht en de herinrichting van het Groene Woud in Brabant.

De kunst van het geven

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt sinds de jaren ’80 aan schenkers de mogelijkheid een CultuurFonds op Naam in te stellen, een eigen fonds waarbij de schenker de doelstelling kan bepalen, maar het werk uit handen geeft.

Het is een vorm van geoormerkt geven en nalaten die inmiddels ‘goede doelen breed’ navolging heeft gekregen. Om meer richting te kunnen geven aan een schenking breidde het Cultuurfonds in 2011 de mogelijkheden uit met wat genoemd wordt Mecenaat op Maat. Hiermee komt het Cultuurfonds tegemoet aan zeer uiteenlopende wensen van schenkers. Het fonds kan voor hen actief op zoek gaan naar projecten of het initiatief nemen voor het instellen van een prijs of stipendium. Ook kan de schenker nauw betrokken zijn bij de besteding van het geschonken geld. Op deze manier treedt het Cultuurfonds op als intermediair tussen schenkers en aanvragers. Daarnaast zoekt het fonds actief naar samenwerkingsmogelijkheden met partners zoals vermogensfondsen, intermediairs en publieke partijen, om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland bij te staan.

Yvette Hoogerwerf (06-15011582) geeft graag meer informatie over het werk van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Foto: de enige overgebleven stadsbrouwerij De Keyzer van Maastricht is met geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds gerestaureerd.