Meteen naar de inhoud

RCE helpt eigenaren bij verduurzaming monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat eigenaren helpen hun monumenten te verduurzamen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) aangegeven, mede namens staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur.

Het voornemen van de bewindslieden is vervat in een brief aan de volksvertegenwoordiging over de uitvoering van een motie die door Tweede Kamerleden Van Haga, Van der Plas en Eerdmans is ingediend.

In de motie werd gevraagd te onderzoeken hoe obstakels die eigenaren ervaren bij het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld. Bij de beantwoording is gebruik gemaakt van onderzoek dat eerder in opdracht van de RCE is uitgevoerd.

Afwegingskader

Uit die studie blijkt dat eigenaren relevante informatie over verduurzaming niet altijd weten te vinden. Ook zijn zij zich veelal niet bewust van de mogelijkheid een gesprek met hun gemeente aan te gaan vóór het indienen van een vergunningsaanvraag.

Kennis en kunde daartoe, zo is vastgesteld, zijn bovendien niet bij alle gemeenten in voldoende mate in huis. Reden waarom de RCE met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) een afwegingskader heeft ontwikkeld dat helpt oplossingen te vinden bij verduurzaming. Volgens de rijksdienst biedt het kader zowel eigenaren als gemeenten houvast.

Financiële ondersteuning

Het RCE-advies gaat ook in op de financiële ondersteuning van monumenteneigenaren.

De dienst merkt op dat eigenaren in de praktijk vaak niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Daarom brengen de ministeries van Binnenlandse Zaken, OCW en EZK (Economische Zaken en Klimaat) in kaart welke aanpassingen wenselijk en haalbaar zijn.

Een regeling waarin al rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van monumenteigenaren is de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hiervoor komen eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie in aanmerking.

Samenwerking

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is volgens de landsregering een grote opgave. Ook monumenten moeten hun steentje bijdragen en dienen te worden verduurzaamd, heet het, met aandacht voor behoud van de monumentale waarden.

Organisaties in de sector werken aan deze ambitie samen onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. Met adviezen, kennis en informatie draagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met partijen als de FGM, ERM en de VNG bij aan het verwezenlijken van de doelen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: