Reeks wijzigingen in bestuur, directie en team sKBL

René Dessing, in 2014 oprichter van de sKBL en sindsdien actief als directeur, is per 1 augustus Chris Kalden opgevolgd als voorzitter van de stichting. Per dezelfde datum is Jennemie Stoelhorst, voorheen projectleider, benoemd tot directeur.

Onder aanvoering van Kalden (oud-directeur van Staatsbosbeheer) groeide de sKBL uit tot een organisatie, waarin nu ruim 200 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en andere partijen participeren.

Bestuur  

Tegelijk met het aantreden van René Dessing als voorzitter heeft penningmeester Luydert Smit (Meijburg & Co) zijn bestuurstaak overgedragen aan fiscalist Jos Vork (Tol Vork Groeneveld).

Het vernieuwde bestuur bestaat verder uit Erik Wanrooij (secretaris) Rylana Seelen (lid), Herma de Heer (lid) Jan-Hylke de Jong (lid) en Oldrik Verloop (lid).

Minder op afstand 

Was het bestuur in de eerste jaren meer op afstand betrokken, dit zal wijzigen.

Dessing: “Wij willen onze kennis en expertise optimaal benutten. De sKBL richt zich op publieksbereik en geeft voorlichting over KBL. Daarnaast spannen wij ons in om de gevarieerde wereld van direct betrokkenen te informeren, adviseren en te verbinden. Voorts houden wij studiedagen en de sKBL International Summer School 2020 en reiken wij de Ithakaprijs en het Ithakastipendium uit (beide 5.000 euro). Met provincies en toeristische partijen werken wij aan de promotie van dit Nederlands monumentale erfgoed in binnen- en buitenland”.

Caroline van Wijhe-de Boer heeft de eindredactie van de sKBL nieuwsbrief overgenomen van Saskia Ouwehand, die onder andere die taak vanaf de oprichting uitvoerde. Ouwehand blijft op enige afstand vrijwillig betrokken.  

Internationaal Summer School

Verheugd is de stichting dat Lenneke Berkhout secretaris wordt van de sKBL International Summer School. Zij promoveert volgend jaar op een onderzoek naar “De wereld van hoveniers van de prinsen en prinsessen van het Huis van Oranje-Nassau, 1621-1730”.

Dit najaar wordt ook Gieneke de Ruiter voor sKBL actief. Na haar ondersteunende functie bij onderwijsmanagement, gaat zij zich inzetten voor de organisatie van de inhoudelijke evenementen en studiedagen van de sKBL.

Foto: René Dessing is nu voorzitter van de sKBL.