Ga naar de inhoud

Restauratie Hervormd Burger Weeshuis Rotterdam

voorhaven-041-622x415-c-default

Voor het voormalige Hervormd Burger Weeshuis aan de Voorhaven in historisch Delfshaven te Rotterdam gloort een nieuwe toekomst. Het complex, eind 2010 in slechte staat aangekocht door Stadsherstel Rotterdam, wacht in het licht daarvan een definitieve opknapbeurt.

Het opvallende rijksmonument in de Maasstad bestaat uit een woonhuis uit 1762 aan de Voorhaven, en een zijvleugel die in 1924 haaks aan het gebouw is toegevoegd. Beide bouwdelen begrenzen de achterliggende binnenplaats.

Vanaf 1973 geniet het burgerweeshuis de status van beschermd rijksmonument. Sinds 1985 behoort het bovendien tot het beschermd stadsgezicht van Historisch Delfshaven.

Stadsherstel heeft het gebouw – na hoogst noodzakelijke verbeteringen – tijdelijk verhuurd aan de Stichting Voorhaven 57, waarbij verschillende startende ondernemers zijn aangesloten.

Cascorestauratie

Mede dankzij subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en een bijdrage van een lokale stichting kon in september 2014 een begin worden gemaakt met het eerste deel van de cascorestauratie.

Die inmiddels afgeronde werkzaamheden hadden vooral betrekking op het bouwdeel aan de Voorhaven en betroffen onder andere: herstel van scheuren in de gevels, het vervangen van stucwerk, schilderwerk, houtrotherstel en het vervangen van zinken goten en de hemelwaterafvoer.

In voorbereiding

Aannemer E.J. Bouwbedrijf heeft het werk in augustus 2015 voltooid. Het tweede deel van de restauratie is nu in voorbereiding. Dat karwei is gekoppeld aan de definitieve herbestemming opdat onderhoud van het rijksmonument ook op langere termijn financieel kan worden geborgd.

Naast een plan voor herbestemming tot woningen wordt onderzocht of met de Stichting Voorhaven 57 tot huurovereenstemming kan worden gekomen voor verbeterde ruimtes voor allerlei ondernemers in voornamelijk de creatieve sector.

%d