Opknapbeurt speeltrommel Hemony carillon begint in maart

10

Na een lange periode van voorbereiding is de restauratieopdracht van de speeltrommel van het Hemony carillon in de toren van de Hippolytuskerk in het Groningse Middelstum getekend. Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in Beerta gaat het werk uitvoeren. Met het karwei, dat naar verwachting enkele maanden in beslag neemt, wordt in maart een begin gemaakt.

Tijdens een korte informele bijeenkomst met leden van de Commissie Hemony Beiaard Middelstum is Laudy formeel de opdracht verstrekt de speeltrommel en het oude torenuurwerk op te knappen. De website www.carillonmiddelstum.nl houdt eenieder op de hoogte van het wel en wee rond het carillon.

Geen geld

Bij de restauratie van het carillon en handspeelwerk (1995 – 2000) is al overwogen ook de door van Oeckelen geleverde speeltrommel op te knappen.

Om ervoor te zorgen dat er regelmatig andere melodieën klinken, moet deze echter worden verstoken (voorzien van nieuwe liedjes). Daartoe ontbrak indertijd het geld. Door het combineren van oude en nieuwe technieken zijn er nu alsnog mogelijkheden de speeltrommel te restaureren en – met gebruikmaking van moderne techniek – de melodieën met regelmaat te vernieuwen.

Carillonfonds

Toenmalig adviseur Henk Veldman heeft een restauratieplan gemaakt, op basis waarvan een begroting is opgesteld. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door de Hervormde Gemeente (de vorige eigenaar – red.) uit het carillonfonds. Stadsbeiaardier Adolph Rots is adviseur.

Bij de overdracht van de Hippolytuskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) begin 2014 zijn het restauratieplan en het carillonfonds overgegaan naar de nieuwe eigenaar.

Bijdragen

Inmiddels zijn diverse instellingen benaderd en dankzij bijdragen van het stimuleringsfonds van de Rabobank, de Stichting Koor en Rinkel te Middelstum, het Scholtensfonds, het Stad en Lande Monumentenfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het SNS fonds te Middelstum wordt de opknapbeurt uitgevoerd.

Omdat het huidige uurwerk slijtage vertoont, wordt gelijktijdig het oude uurwerk weer in werking gesteld. Dat is gered en bewaard door Piet Kooi uit Winsum en staat al geruime tijd in de toren.