Opknapbeurt kasteel- en stadsmuur Torckpark van start

stadsmuur - monumenten - monumentaal

In opdracht van de gemeente Wageningen wordt binnenkort een begin gemaakt met de restauratie van de monumentale kasteel- en stadsmuur. De werkzaamheden nemen naar verwachting acht weken in beslag en moeten voor 4 mei zijn afgerond.

Kasteelmuur

De hoge kasteelmuur in het Torckpark met het daarvoor gelegen lage muurwerk van de kasteeltoren en een van de toegangstorens nabij de Casteelse gang, zijn door gebruik in verval geraakt of door vandalisme beschadigd. Beide muren zijn hard aan herstel toe.

De met zogenoemde kloostermoppen (grote formaten bakstenen uit de late-Middeleeuwen) gemetselde muren zijn gevoegd met een mortel waarvan een groot deel bestaat uit kalk als bindmiddel. Behalve deels uitgespoelde voegen worden latere cementvoegen uitgehakt en opnieuw gevoegd met elastischere kalkzandspecie. Gebroken stenen worden vervangen door nieuwe.

Stadsmuur

De stadsmuur in het verlengde van de Molenstraat in Wageningen heeft halverwege een halfronde, uitgebouwde toren. Ook daar worden ontbrekende stenen aangevuld, graffiti verwijderd en voorkomende scheuren hersteld waarbij roestvrij stalen stangen tussen de voegen worden aangebracht voor de stevigheid van het muurwerk.

Foto Maarten van den Wijngaart.