Restauratiefonds-compliment voor Joyce Ras

Joyce Ras 068 (3)

Joyce Ras, medewerker cultuurhistorie van de gemeente Winterswijk, heeft op 22 oktober het zogenoemde Restauratiefonds-compliment ontvangen. Het jaarlijks terugkerende compliment wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg.

Ras, die betrokken is geweest bij diverse restauratieprojecten in Winterswijk, kreeg de landelijke prijs uit handen van voorzitter Albertine van Vliet van het Nationaal Restauratiefonds. Tot de projecten in het Oost-Gelderse waar de winnares de hand in heeft gehad behoren zorgboerderij de Noaber en bed & breakfast/groepsaccommodatie de Roerdinkhof.

Goede communicatie

Ras kreeg het compliment, omdat zij volgens het Restauratiefonds uitstekend communiceert met monumenteigenaren en andere belanghebbenden binnen gemeenten en provincie. Het fonds hecht groot belang aan de rol van de plaatselijke overheid in het restauratieproces. Goede communicatie fungeert daarbij als smeerolie.

De afgelopen twee jaar is Winterswijk twee keer als tweede geëindigd in de ‘strijd’ om de BNG Erfgoedprijs. Deze nationale award wordt uitgereikt aan een gemeente die erfgoed op de meest inspirerende wijze integreert in haar beleid, organisatie en uitvoering.

Eerdere winnaars

Het Restauratiefonds-compliment werd in voorgaande jaren uitgereikt aan Nelleke en Samir Mesic voor de restauratie van Spa Gouda, Stadsherstel Amsterdam voor het Schooltje van Dik Trom en Geofort, het educatieve attractiepark in Herwijnen.

Op de foto: V.l.n.r. directeur Pieter Siebinga van het Restauratiefonds, winnares Joyce Ras en Restauratiefondsvoorzitter Albertine van Vliet (foto Ingrid de Roode)