Restauratieonderzoek Aula TU Delft

De TU Delft doet de komende jaren onderzoek naar restauratie en modernisering van het Aulagebouw, sinds 2009 rijksmonument. De Getty Foundation in Los Angeles heeft daartoe een subsidie van 146.000 euro toegekend binnen haar initiatief Keeping It Modern, gericht op behoud van architectuur uit de 20e eeuw over de hele wereld.

Eindresultaat van het onderzoek zal een zogenoemd conservation management plan zijn, met aanbevelingen over de monumentale waarde, moderniseringen die daarin mogelijk zijn en handreikingen voor verder behoud van het gebouw voor de toekomst.

Hart academisch leven

De beurs van de Getty Foundation geldt als erkenning van de architectonische en culturele betekenis van het monument en classificeert het moderne gebouw in zijn soort als toonaangevend op internationaal niveau.

In de Aula vinden de hoogtepunten van het academische leven plaats: promoties, intree- en afscheidsredes, symposia, de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, en gewone colleges.

Brutalisme

De Aula, in 1966 gebouwd naar ontwerp van Jo van den Broek en Jaap Bakema, staat vanwege de plastische vormentaal en ongepolijste betontoepassing te boek als schoolvoorbeeld van ‘brutalisme’.

Het gebouw bestaat uit een auditorium, vier collegezalen en senaatszaal, een luchtbrug en een betonnen plastiek van Carel Visser. Vooral de vooruitstekende betonnen schaal van het auditorium en het geribde dak maken de Aula tot een unieke verschijning.

Opzet

Het restauratieonderzoek, een samenwerking tussen de directie Campus & Real Estate en Heritage & Architecture van faculteit Bouwkunde van de TU Delft, richt zich op de gebouwhistorie in de context van positionering op de campus in functionele en ruimtelijke zin.

Daarbij komen vragen aan de orde als: welke uitgangspunten zijn van belang geweest bij het ontwerp en de bouw; wat zijn de eigenschappen van het beton; hoe werd het gebouw door de jaren heen gebruikt en welke veranderingen hebben in de directe omgeving plaatsgevonden?

Zie ook http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/keeping_it_modern/grants_awarded_2018.html

http://news.getty.edu/keepingitmodern2018.htm