Rijksgeld voor culturele proeftuin Ede-Wageningen

Ede en Wageningen kunnen beginnen met een culturele proeftuin en krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat heeft verantwoordelijk bewindsvrouw Ingrid van Engelshoven (OCW) bekend gemaakt.

Haar ministerie is bezig met het opstellen van nieuw landelijk cultuurbeleid voor de periode 2021- 2024 en heeft stedelijke regio’s in de aanloop daar naartoe uitgenodigd met voorstellen te komen. Elke regio krijgt middelen om een culturele proeftuin te verwezenlijken.

Maakplaats

Ede en Wageningen, die samen een plan hebben ingediend, willen de zichtbaarheid en toegankelijkheid van cultuur in beide gemeenten vergroten.

Een kwartiermaker gaat aan de slag om een netwerk op te bouwen tussen cultuurmakers en instellingen. Denk aan de Wageningen Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en innovatieve foodbedrijven in de regio.

Dit met de bedoeling dat er een fysieke en mobiele ‘maakplaats’ komt waar betrokken partijen en inwoners elkaar ontmoeten, kennis en ideeën uitwisselen en samen activiteiten opzetten en uitvoeren.

De maakplaats staat online in verbinding met een netwerk van andere maakplaatsen, verspreid over de hele wereld. Deelnemers kunnen hierdoor kennis delen en zich zichtbaar maken op een internationaal podium. Het idee is gebaseerd op een initiatief van de Amerikaanse kunstenaar Amar Bahshi die wereldwijd bekend werd met zijn project ‘shared studios’.

Levendigheid

De mobiele maakplaats, die op verschillende locaties in Ede en Wageningen wordt geplaatst, komt als eerste te staan op het terrein van het World Food Center (WFC).

Edes wethouder Hester Veltman (VVD, Cultuur en Monumenten) is enthousiast: “Naast dat de proeftuin een prachtige kans biedt om de dynamiek en samenwerking binnen onze culturele sector te vergroten, ontstaat er alvast beweging en levendigheid op het WFC-terrein. De proeftuin moet eraan bijdragen dat het cultuuraanbod meegroeit met onze regio en dus meer gaat bloeien. Zodat dat onze inwoners van een rijker en toegankelijk cultuuraanbod kunnen genieten. Dat de rijksoverheid daar aan bijdraagt is een mooie stap”.

Uitwerking

Het plan voor de culturele proeftuin Ede-Wageningen wordt de komende maanden verder uitgewerkt met partijen uit het culturele veld. De proeftuin gaat naar verwachting 1 september van start en heeft een looptijd van 2 jaar.

Foto: Onderdeel van het World Food Center in Ede waar de eerste proeftuin geplaatst wordt (foto Matty Maas).