Partijen werken samen aan haalbaar plan voor Ringersgebied Alkmaar

Ringersfabriek
Ringersgebied Alkmaar

Dobla, BOEi, MAB/BPD, Tuijp en de gemeente Alkmaar hebben intentieverklaringen ondertekend om gezamenlijk te werken aan een haalbaar plan voor de ontwikkeling van de Ringersfabriek met omliggende terreinen. Partijen zijn de afgelopen maanden op een lijn gekomen.

Chocoladefabrikant Dobla maakte in augustus 2014 bekend dat het een publieksattractie wil maken in een compleet gerestaureerde chocoladefabriek aan de Noorderkade. In de Ringersfabriek kunnen bezoekers vanaf oktober 2018 zien hoe chocola gemaakt en verwerkt wordt, van boon tot bonbon.

Net als een hele serie culinaire ’belevingen’, die speels en educatief willen laten ervaren wat er zo mooi is aan het maken van lekkere dingen. Een pastry academy en horeca zoals een hotel en restaurants maken het plaatje compleet.

Hindernissen en obstakels

Het doel om in de voormalige Ringersfabriek een Chocolate Experience te vestigen wordt door alle partijen in de intentieverklaring onderschreven.

In constructieve sfeer trekken alle partijen nu samen op om de resterende hindernissen en obstakels uit de weg te ruimen, waarin financieel tekort de spil vormt. Als dat dankzij gezamenlijke inzet verdwijnt, kunnen alle betrokken partijen het licht definitief op groen zetten.

Het gaat onder meer om het experienceconcept, het ontwerp, de grond- en vastgoedexploitatie, onderlinge geldelijke afspraken en fondsenwerving. Diverse scenario’s worden onderzocht om zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving en randvoorwaarden (o.a. huidige winkelcentrum, bestemmingsplan, parkeren en huidige huurders).

Knoop doorhakken

De komende maanden wordt bij Dobla, BOEi (een non-profit organisatie, die zich inzet voor restauratie en herbestemmen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed), MAB/BPD (eigenaar van het Ringersterrein) en de gemeente Alkmaar meer duidelijk of de voorgenomen herbestemming van de voormalige chocoladefabriek Ringers mogelijk is. In oktober moeten alle partijen een knoop doorhakken. In het gunstigste geval begint vervolgens de planvoorbereiding om daadwerkelijk te gaan restaureren/verbouwen.

Ringerskwartier

Voor MAB is de haalbaarheid van de herbestemming van de voormalige Ringersfabriek mede afhankelijk van de haalbaarheid van de herontwikkeling van het totale Ringersterrein. Daarom is tevens een overeenkomst gesloten tussen MAB/BPD, Tuijp (eigenaren van de grond) en de gemeente Alkmaar. Opzet hiervan is afspraken te maken over de te verwezenlijken woningen in het gebied.

Monumentenstatus

Het college van B en W van Alkmaar heeft in mei besloten de Ringersfabriek de gemeentelijke monumentenstatus te verlenen. Tegen dit besluit heeft de eigenaar pro forma bezwaar gemaakt, maar MAB/BPD heeft de bedoeling het monument in oude luister te behouden voor Alkmaar en Overstad.

Door de samenwerking met BOEi en Dobla verwacht men dat dit een haalbare doelstelling is. De komende maanden moet een en ander duidelijk worden. Om de constructieve samenwerking ruimte te geven heeft Alkmaar besloten de afhandeling van het bezwaar tot oktober aan te houden.