School Van Heutszkazerne wordt woongebouw

Impressie woongebouw

De voormalige school Van Heutszkazerne in Kampen gaat niet tegen de vlakte. In het te restaureren gebouw worden loftwoningen ondergebracht. Hierover hebben corporatie deltaWonen en herbestemmingsspecialist BOEi overeenstemming bereikt.

Onderzoek wees uit dat het ontwikkelen van huizen de meest passende oplossing is. Daarmee blijft het karakter van het gebouw bewaard. BOEi wordt de nieuwe eigenaar.

De school uit 1874 diende als onderwijslocatie voor onder meer (onder-)officieren. Vanaf 1939 tot 1973 was de Militaire Geneeskundige Dienst er gevestigd. Daarna vertrokken de militairen uit het gebouw.

Subsidie

Naast subsidiegelden van de gemeente Kampen (400.000 euro) zullen aanvullende middelen van onder meer de BankGiro Loterij worden ingezet om het cultureel erfgoed te restaureren. De loftwoningen worden volgens BOEI relatief groot en zijn daarmee straks ook geschikt zijn voor de combinatie wonen en werken.

Overdracht

BOEi en deltaWonen zijn tevreden met het bereikte resultaat. Beide partijen verwachten dat de overdracht van het monumentale gebouw na de zomer van 2016 kan plaatsvinden. De afspraken tussen deltaWonen en BOEi met betrekking tot de verkoop zijn inmiddels rond.

Foto: Impressie van het schoolgebouw in gerestaureerde staat (foto BOEi).