Sloop dreigt voor eerste woonhuis Michel de Klerk

In Uithoorn heeft de commissie Noord-Holland van erfgoedvereniging Heemschut met spoed de monumentenstatus aangevraagd voor het woonhuis Thamerlaan 14. Dit unieke pand uit 1911, gebouwd volgens de Amsterdamse School-stijl, dreigt gesloopt te worden, terwijl het waarschijnlijk het eerste woonhuis-ontwerp van Michel de Klerk is.

De Klerk zou als architect later grote bekendheid verwerven. Zo ontwierp hij onder meer het huidige museum Het Schip (Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting) in Amsterdam.

Op de huizenverkoopwebsite Funda.nl wordt het perceel Thamerlaan 14 in Uithoorn sinds enige tijd te koop aangeboden als bouwperceel. Voor uitvoering van die plannen moet de huidige woning worden gesloopt.

Achterstallig onderhoud

Het huis heeft een onderhoudsachterstand. Maar het ontwerp is volgens Heemschut van dermate kwaliteit dat behoud absoluut moet worden nagestreefd en dat sloop zeker tegengehouden dient te worden.

De commissie Noord-Holland van de erfgoedvereniging heeft het college van B en W van Uithoorn daarom verzocht over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument. Gezien de ernst van de bedreiging heeft Heemschut gevraagd dit met de grootst mogelijke spoed te doen.