Sloop kolenwasserij Beringen geschorst

Het Vervolg en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie die vechten voor behoud van de kolenwasserij in Beringen (België) hebben hun eerste succes geboekt. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de aangevoerde argumenten en middelen onderzocht en ze ernstig bevonden. Een en ander betekent, dat niet mag worden overgegaan tot sloop. De vraag tot vernietiging van de vergunning blijft intussen lopen. Daarover zal later uitspraak worden gedaan.

Beschermd monument

In 1993-1994 zijn alle gebouwen van de steenkoolmijn in Beringen wettelijk beschermd als monument, inclusief de beeldbepalende kolenwasserij. Daarmee wilde de Vlaamse overheid de lokale mijnzetel zo volledig mogelijk bewaren om zo een representatief beeld van één Limburgse steenkoolmijn te behouden. De bescherming was destijds een voorbeeld in Europa.

Echter, nadat het stadsbestuur een sloopvergunning voor grote delen van de beschermde kolenwasserij geweigerd had, stond het provinciebestuur op 1 maart 2018 Be-MINE toe Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen kaal te slaan.

Petitie

Een volgens de tegenstanders ‘opmerkelijke beslissing’, want de kolenwasserij was nog altijd beschermd monument. Bovendien bleek de vereiste procedure (de voorafgaandelijke opheffing of wijziging van het beschermingsbesluit) niet gevolgd.

Daartegen is in brede kring – ook door buitenlandse erfgoedexperts – protest aangetekend, o.m. via een online petitie die meer dan 1.200 handtekeningen inzamelde. www.industrieelerfgoed.be