SOGK krijgt bruidschat voor zorg praalgraf Rombout Verhulst

praalgraf 2

Was in juni 2013 nog sprake van het ‘afketsen van de overname’ van het grafmonument in de kerk van Midwolde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), nu is het tij gekeerd. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) laat de zorg voor het beroemde praalgraf van Rombout Verhulst definitief over aan de SOGK.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op basis van historisch onderzoek vastgesteld dat het monument al eigendom was van de Stichting Oude Groninger Kerken . Er kan dus geen sprake zijn van een overdracht die zou passen in het voornemen van de minister om 34 (nu dus 33) monumenten in rijksbezit aan de nieuwe Nationale Monumenten Organisatie in eigendom over te dragen.

Bruidschat

Tot nu toe heeft de staat voor het onderhoud en het behoud zorggedragen en zich als eigenaar van het monument gedragen. Binnenkort is de SOGK verantwoordelijk voor onderhoud en behoud. Om dat mogelijk te maken komt het rijk de Stichting Oude Groninger Kerken eenmalig financieel tegemoet door betaling van een instandhoudingsbijdrage, de ‘bruidsschat’ die in 2015 wordt uitgekeerd.

Praalgraf

Het interieur van de kerk van Midwolde wordt bepaald door het door Rombout Verhulst ontworpen praalgraf van Carel Hieronymus van Inn- en Kniphuisen en zijn echtgenote Anna van Ewsum, bewoners van de borg Nienoord. Later is het beeld van haar tweede echtgenoot Georg Wilhelm van In- en Kniphuisen, gemaakt door de beeldhouwer Bartholomeus Eggers, hieraan toegevoegd. Onder het praalgraf bevindt zich een grafkelder.

Geschenk

Het grafmonument is in 1909 geschonken aan de Staat der Nederlanden en maakte sindsdien deel uit van de portefeuille van de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf).