Meteen naar de inhoud

Financiën en Verzekeringen

Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen.
Lees meer…

Van Draeckeburgh
Van Draeckeburgh is specialist in duurzaam bouwen, monumentenzorg en technische innovaties. Een bewuste keuze omdat zij geloven dat je alleen met kennis in huis meerwaarde kunt bieden.
Lees meer…

Monumentensubsidie
De afgelopen tijd is in Nederland veel veranderd in het subsidiestelstel voor monumenten. Het zal niemand zijn ontgaan dat de aftrek per 1 januari 2019 is afgeschaft om plaats te maken voor een nieuwe regeling.
Lees meer…

LEERMENS / 14-1-2014 / De Donatus kerk ligt op een wierde. Interieur en exterieur.    / Foto: Omke Oudeman

Donatus
Nederland heeft een rijke geschiedenis, ook als het om monumenten gaat. Kerken, historische buitenplaatsen, molens, industriële gebouwen, dagelijks houden eigenaren en toezichthouders zich met dit prachtige erfgoed bezig.
Lees meer…

Kerken
Met de aftrap en ondertekening van de kerkenvisies op 10 november van het vorig jaar heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar goedkeuring gegeven aan samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties.
Lees meer…

Herbestemmen erfgoed
Al meer dan 25 jaar maakt BOEi impact met maatschappelijke herbestemmingen door heel Nederland. Het herbestemmen van erfgoed fungeert vaak als aanjager en versneller van gebiedsontwikkelingen. En iedereen kan hieraan meehelpen door te investeren in een BOEi obligatie met een rendement van 2,5%.
Lees meer…