Monumentensubsidie belangrijk voor erfgoed

Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen
Rembrandtlaan 35
3723 BG Bilthoven
T: (030) 228 9240
T: (030) 228 9241

E: info@vdsf.nl
I: www.vdsf.nl

Monumentensubsidie
Librije, Zwolle.
Villa Rusthoek, Baarn.
Paushuize, Utrecht.
Detail Paushuize, Utrecht.

De afgelopen tijd is in Nederland veel veranderd in het subsidiestelstel voor monumenten. Het zal niemand zijn ontgaan dat de aftrek per 1 januari 2019 is afgeschaft om plaats te maken voor een nieuwe regeling. Het vraagt enige inspanning om goed op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden, maar het financiële voordeel is de moeite waard.

Ieder monument vertelt zijn eigen verhaal, een stukje geschiedenis dat we willen behouden voor de toekomst. Dat brengt met zich mee dat regelmatig onderhoud moet plaatsvinden, vaak een kostbare zaak. Gelukkig ziet de overheid het belang van historisch vastgoed, dus zijn er subsidiemogelijkheden om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. 

Monumentensubsidie.

Geen aftrek, wel subsidie
Heeft een monument een woonfunctie? Dan geldt de nieuwe regeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De subsidie levert een voordeel op van 38 procent van de reguliere onderhoudskosten, zoals schilderwerk en onderhoud van het dak.

De eigenaar kan één aanvraag per jaar indienen, die betrekking heeft op de kosten die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd. Voor monumenten zonder woonfunctie blijft de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) bestaan. Dit jaar is het percentage verhoogd van 50 procent naar 60 procent van de subsidiabele kosten, daartoe is het budget verruimd van 45 miljoen euro naar 54 miljoen.

Voordeel bij restauratie
Is er meer nodig om een pand te behouden dan regulier onderhoud, dan valt dat onder de noemer ‘restauratie’. Hiervoor heeft iedere provincie een eigen budget, omdat rijksmonumenten vaak aan de regio en de lokale cultuur zijn verbonden.

De provinciale subsidieregeling sluit aan op het plaatselijke cultuur-/erfgoedbeleid. Bij restauratie kan ook een laagrentende lening worden afgesloten via het Restauratiefonds. De rente ligt 5 procent onder de marktrente, met een minimum van 1,0 procent.

Herbestemming
Een kerk die jarenlang leegstond functioneert tegenwoordig als boekwinkel, een oud kasteeltje wordt omgetoverd tot bed and breakfast. Herbestemming van oude, monumentale panden is een mooie manier om verval tegen te gaan.

Via de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming draagt de overheid bij in o.a. de kosten van haalbaarheidsonderzoek. Aan de hand van de karakteristieken van het pand, de omgeving en de doelgroep wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden die voldoende rendement opleveren om het onderhoud te bekostigen.

Verduurzaming
Het is wellicht niet het eerste waaraan wordt gedacht, maar ook – of misschien wel juist – bij een monument zijn er volop mogelijkheden aan energiebesparing te doen. Denk aan duurzame energie via een warmtepomp, energiezuinige verlichting of het opwekken van zonne-energie.

Dergelijke energiezuinige technieken kunnen prima worden toegepast in monumentale panden. Ook dit soort investeringen hoeft een eigenaar niet volledig zelf te financieren, verduurzaming wordt op allerlei manieren gesubsidieerd. Er kan bijvoorbeeld ISDE-subsidie worden aangevraagd of er kan gebruik worden gemaakt van fiscaal voordeel via de EIA (Energie-investeringsaftrek) en MIA (Milieu-investeringsaftrek).

Tijdrovend proces
Het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden voor een monument is een tijdrovend proces. Welke regelingen zijn van toepassing? Voldoet een aanvraag aan de steeds wijzigende voorwaarden en deadlines?

Een adviseur kan helpen optimaal van de mogelijkheden gebruik te maken. Van Draeckeburgh is marktleider als het gaat om subsidiebegeleiding voor monumentenzorg. De afgelopen 20 jaar heeft de onderneming voor veel monumenten subsidie aangevraagd en bij zowel monumenteneigenaren als subsidieverstrekkers een uitstekende reputatie opgebouwd.