Restauratiefonds

Restauratiefonds
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
T: (088) 253 9000
I: www.restauratiefonds.nl

Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Zij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Zij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen zij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door hun samenwerking met overheden én erfgoedorganisaties zorgen zij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

Aankopen
U heeft een bijzonder pand op het oog; een monument met een unieke uitstraling. U heeft vast vragen over wat er bij de aankoop van een monument komt kijken. Hoe zit het met het restauratie/onderhoud, de kosten en de financiering? Welke onderhoudskosten zijn fiscaal aftrekbaar? En zijn er ook mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen?

Het Restauratiefonds helpt u graag verder met deze vragen. Speciaal voor monumenteigenaren met een restauratie- en duurzaamheidsbehoefte  bestaan er gunstige financiële regelingen.

Restaureren
Uw monument is bijzonder en u wilt het graag goed onderhouden. Dat vraagt kennis, aandacht en een goede financiering.  Speciaal voor eigenaren van monumenten met een restauratiebehoefte bestaan er gunstige financiële regelingen, die kunnen helpen bij het restaureren en onderhouden van uw pand. Zij helpen u graag met de juiste financiering en praktische begeleiding. Dit alles geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie en het soort monument dat u bezit.​​​ ​

Herbestemmen
Wilt u een monument restaureren en het een nieuwe bestemming geven, neemt u dan contact op met het Restauratiefonds. Zij financieren herbestemmingsprojecten en grootschalige restauraties van monumenten. Bovendien helpen we u bij het financieringsproces. We delen onze kennis over herbestemmingstrajecten met u, en bevorderen ook onderlinge kennisdeling. Zo zorgen we er samen voor dat monumenten die hun functie verloren hebben niet leeg hoeven te staan. Zij kunnen een nieuw leven krijgen, met behoud van de monumentale waarde van het pand.

Verduurzamen
​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk,  gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende  financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden. Regelingen via het Restauratiefonds van waaruit uw duurzaamheidsinvesteringen laagrentend gefinancierd kunnen worden zijn de Duurzame Monumenten-Lening, het Duurzame Scholenfonds, het Gelders Monumentenfonds, het Drents Monumentenfonds, het Utrechtse Restauratiefonds, Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht en het Cultuurfonds Friesland.