Staatsbosbeheer meer de boer op voor financiën

hout

‘Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming’ is de titel van een onlangs gesloten convenant dat de natuurorganisatie o.a. meer ruimte geeft zelf gelden uit de markt te halen. De overeenkomst, een uitwerking van de door het kabinet Rutte gekozen herpositionering van Staatsbosbeheer, is op 4 december ondertekend door staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) en directeur Sylvo Thijsen van de natuurorganisatie.

Staatsbosbeheer mag conform de nieuwe afspraken meer inkomsten genereren. Die komen ten goede aan activiteiten met een maatschappelijk belang, waar de overheid minder geld voor beschikbaar heeft. Denk aan educatie, jeugd, buitencentra, recreatieve voorzieningen, handhaving en toezicht.

Fonds

Vastgelegd is ook, dat Staatsbosbeheer naast het vergroten van inkomsten uit bestaande activiteiten (duurzame grondstoffen, recreatie en toerisme, samenwerking met ondernemers) een fonds gaat oprichten om de geldelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven te stimuleren.

Verder wil Staatsbosbeheer financiële reserves opbouwen om tegenvallers beter op te kunnen vangen en om meer mogelijkheden te hebben te investeren in de natuur. Directeur Thijsen: “Met deze afspraken kunnen we weer lang vooruit. Wij werken niet alleen voor, maar ook mét alle Nederlanders. Het convenant geeft ons bovendien ruimere mogelijkheden te ondernemen met ondernemers op onze terreinen.”

Gronden

Staatsbosbeheer, meer dan 115 jaar jong, introduceert in haar beleid zogenoemd strategisch portefeuillebeheer. Dat betekent niet alleen het op een handige manier inzetten van gronden waardoor wordt bijgedragen aan gebiedsopgaven onder regie van de provincies, maar ook het creëren van grotere aaneengesloten natuurgebieden en het opbouwen van een sterkere band met de streek.

Foto: Met houtoogst verdient Staatsbosbeheer al veel geld.