Stichting Fort Werk IV vol ambities

Met de overdracht van de exploitatie van rijksmonument Fort Werk IV aan Fier Bussum is vorig jaar een belangrijke stap gezet voor de toekomst van het prachtig gerenoveerde verdedigingswerk.

Johan Cnossen, voorzitter van de gelijknamige stichting Fort Werk IV, is een trots man. “De afgelopen 24 jaar hebben wij samen met diverse partners, waaronder de gemeente en de vorige exploitant, het fort in ere hersteld. Het verwaarloosde monument is grotendeels in originele staat teruggebracht en behoort daarmee tot de mooiste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We zijn blij met de exploitanten van Fier Bussum, en de wijze waarop zij met respect voor ons monument de plannen uitvoeren. Wat bovendien positief bijdraagt aan het bekend maken en de uitstraling van het fort”.

Plannen

De stichting Fort Werk IV heeft nog veel ambities. Recentelijk is de bestrating van de entree naar het fort volledig vernieuwd en is de buitenverlichting verbeterd.

Verder zijn er plannen voor het aanpakken van het buitenterrein, het verbeteren van parkeervoorzieningen en het duurzaam renoveren van de artillerieloods. Na de pioniersfase moet de stichting die plannen zonder fondsen of overheidssteun zien te verwezenlijken. De huurpenningen van Fier Bussum moeten daarin voorzien.

Acties exploitanten

De nieuwe exploitanten hebben zelf evenmin stil gezeten. Gedurende de afgelopen maanden onderging een groot deel van de artillerieloods een metamorfose en kreeg de Poterne een uitstraling die de bijzondere plek – onder meer geliefd als trouwlocatie – beter tot zijn recht doet komen. De nieuwe kookschool heeft een thuis gevonden in de volledig vernieuwde kazematten.

Stichting

De stichting tot Beheer van Werk IV is in 1995 opgericht om Fort Werk IV in oude luister te herstellen. Sindsdien hebben tal van vrijwilligers een bijdrage geleverd aan de restauratie van het fort.

Het bestuur telt op het ogenblik 4 leden. Johan Cnossen, sinds 2008 voorzitter, is tevreden dat het fort met de nieuwe exploitanten een nieuwe fase ingaat.