STOWA en RCE zetten samenwerking voort

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zetten hun samenwerking voort.

De directeuren Arjan de Zeeuw (RCE) en Joost Buntsma (STOWA) tekenden daartoe op 12 juli een hernieuwd contract tijdens een gezamenlijk overleg in Amersfoort.

Waterbeheer

Heden, verleden en toekomst zijn nauw met elkaar verbonden. Zeker in het waterbeheer. Het is de wisselwerking tussen de mens, de bodem en het water die er voor heeft gezorgd dat Nederland er uit ziet zoals wij dat vandaag de dag kennen.

Samenwerking is nodig om bij wateropgaven – het omgaan met teveel water bij hoosbuien, langdurige droogte perioden, de stijgende zeespiegel, bodemdaling en hoogwater dreiging – de juiste maatregelen op de daartoe meest geëigende locaties te treffen. Kennis van cultuurhistorie kan helpen problemen te verklaren en bij te dragen aan effectieve oplossingen voor het heden en de toekomst.

De samenwerking tussen de STOWA en de RCE en de bijbehorende onderzoeksprojecten is daartoe volgens de partners van grote waarde.

Uitvoeringsagenda

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor het onderwerp Klimaatadaptatie, Waterveiligheid en Erfgoed een agenda voor de periode 2019 – 2022 vastgesteld, die wordt uitgevoerd door de RCE.

STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis om de opgaven waar waterbeheerders voor staan goed uit te voeren. Het verbinden van verschillende onderzoeksdisciplines helpt ze aan nieuwe inzichten om het beheer vorm te geven.

Met de nu getekende overeenkomst wordt de bestaande samenwerking voortgezet en wordt invulling gegeven aan meer kennisontwikkeling op het gebied van cultuurhistorie, in het bijzonder met het regionale waterbeheer en de gebruikers.

Integrale benaderingen

Het gaat om integrale benaderingen van cultuurhistorie, cultureel erfgoed en landschapshistorie in relatie tot de waterbeheeropgaven. Onlangs is De Stadsgenese gepresenteerd en het Handboek Beken en Erfgoed wordt verbreed naar andere typen wateren van Nederland.

Verder wordt in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling samengewerkt aan opzet en uitwerking van een kennisagenda, de kennisborging van resultaten uit deelexpedities en het beheer en uitbreiden van het kennisnetwerk. Ook wordt onderzocht of op het gebied van waterveiligheid activiteiten te ontplooien zijn.

Foto: Joost Buntsma kijkt toe hoe Arjan de Zeeuw de hernieuwde overeenkomst ondertekent.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.