Studiedag over verantwoord besparen op energiekosten KBL

De stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) houdt op vrijdag 27 september op Buitenplaats Elswout in Overveen een studiedag over verantwoord besparen op energiekosten van kastelen, buitenplaatsen landgoederen.

Noodzaak

In het nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 een CO2-reductie van 49 procent behaald moet zijn. Dat kan verwezenlijkt worden door de huidige energievoorziening die sterk gebaseerd is op fossiele brandstof, grotendeels te vervangen door alternatieve energiesystemen.

Voor gebouwd cultureel erfgoed, waartoe KBL behoren, zijn separate klimaatdoelstellingen in de maak. Gestreefd wordt naar een CO2-reductie van 40 procent in 2030 en 60 procent in 2040, als gemiddelde over de hele voorraad monumenten. Met een weloverwogen koppeling tussen maatregelen die energie- en kostenefficiënt zijn en met behoud van de monumentale waarde.

Energie op KBL

KBL-eigenaren zijn vaak grootverbruikers van energie. De kostenpost beloopt soms zelfs 20 procent tot 50 procent van de instandhouding van het geheel.

Toch kunnen eenvoudige energiebesparende maatregelen nu en dan tot aanzienlijke kostenreductie leiden. En door zelf energie op te wekken, kunnen KBL in sommige gevallen kosten nog verder verlagen.

Tijdens het studieprogramma van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen staan vragen centraal als Wat zijn voor eigenaren/gebruikers van een KBL zinvolle mogelijkheden en opties? Waar te beginnen? en Welke organisaties zijn hierbij van nut?

Sprekers uit binnen- en buitenland belichten de materie vanuit verschillende perspectieven. Voor deelnemers is het geheel mogelijk aanleiding op gedegen wijze te komen tot een actieplan voor hun eigen KBL.

Datum: Vrijdag, 27 september 2019, van 09.45 uur – 18.00 uur. Plaats: Buitenplaats Elswout. Kosten: 60 euro voor donateurs sKBL en 80 euro voor niet-donateurs

Aanmelden via https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-studiedag-energiebesparing/

Foto: Modelboerderij op Buitenplaats Elswout, Elswoutlaan 14 te Overveen (foto René Dessing).