Synergie bij zusterbeurzen

Organisator 54events ziet tevreden terug op editie 6 van de vakbeurs RENOVATIE die op 14, 15 en 16 mei in Den Bosch werd gehouden. Ditmaal voor het eerst in combinatie met MONUMENT, een nieuwe manifestatie over beheer en behoud van monumentaal vastgoed. Zevenduizend professionals en vastgoedeigenaren beleefden op beide beurzen in de Brabanthallen een enerverende dag.

Op RENOVATIE brachten 125 gebouwenverbeteraars hun nieuwe technieken, producten en toepassingen onder de aandacht. Met de nadruk op praktische oplossingen waarmee men meteen aan de slag kan: zo min mogelijk theoretische vergezichten dus, maar veel direct toepasbare kennis.

MONUMENT stond in het teken van herbestemming, restauratie, onderhoud en verduurzaming van onroerend erfgoed. Ook hier praktische oplossingen: 85 specialisten lieten zien wat mogelijk is, terwijl bezoekers in de theaters werden geïnformeerd over de jongste ontwikkelingen in de sector.

Meer bezoek

Beide beurzen werden bezocht door in totaal 6.963 geïnteresseerden, een stijging van ruim 37 procent ten opzichte van vorig jaar, hoewel toen sprake was van ‘slechts’ één beurs: RENOVATIE. Specifiek voor MONUMENT passeerden 2.133 bezoekers de poorten van de Brabanthallen.

Standhouders waardeerden RENOVATIE met het rapportcijfer 7,4, een evenaring van de score in 2018, toen de beurs voor het eerst door 54events werd georganiseerd. Ook bezoekers toonden zich positief: maar liefst driekwart van hen gaf aan de beurs aan te bevelen binnen hun zakelijke netwerk.

Veel belangstelling was er voor de beurstheaters, waarin onderwerpen aan de orde kwamen als bouwlogistiek, energiebesparing en industrieel renoveren. In het kader van dat laatste werd overigens, met het oog op de nieuwe beurs PREFAB (8-10 oktober 2019), tevens een succesvolle inspiratieroute georganiseerd.

Goed ontvangen

Ook het nieuwe concept MONUMENT werd door exposanten zeer goed ontvangen. Meer dan 85 procent van hen waardeerde het standbezoek als ‘goed’ of ‘uitstekend’ en bijna 90 procent was positief over de connectie met RENOVATIE. Als geheel beoordeelden zij de beurs met een 7,6 – een prima start voor 54events, ook bekend van o.a. Vakbeurs Energie en Ecomobiel.

Bezoekers aan MONUMENT waren vooral te spreken over het kennisprogramma en het aanbod op de beursvloer, dat door 93 procent respectievelijk 85 procent als ‘volledig’ werd bestempeld. Hier geeft zelfs bijna 90 procent van hen aan het evenement binnen hun netwerk aan te bevelen.

Theaters

Een en ander bleek ook uit de drukbezochte theaters op MONUMENT, waarin thema’s als verduurzaming, vakmanschap in de 21e eeuw, herbestemming van religieus erfgoed en planmatig onderhoud aan de orde kwamen. Op de beursvloer trokken verder demonstraties van o.a. leidekkers, steenhouwers, kunstschilders en meesterstukadoors veel aandacht.

Volgend jaar vinden RENOVATIE en MONUMENT plaats op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 mei, opnieuw in de Brabanthallen te Den Bosch. Eerdergenoemde vakbeurs PREFAB wordt gehouden op 8, 9 en 10 oktober; gelijktijdig met Vakbeurs Energie, Industrial heat & Power en Ecomobiel.