Tal van activiteiten in kader viering 100 jaar Zuiderzeewet


Op 14 juni is het precies 100 jaar geleden dat een van de meest ingrijpende wetten van Nederland is vastgesteld: de Zuiderzeewet. De wet legde de basis voor de ontwikkeling van ons land als waterland, inmiddels een sterk internationaal merk.

Nederland staat immers bekend om haar grootschalige waterwerken. Kennis en kunde op het gebied van water zit in onze genen.

De inpoldering van de Wieringermeer, de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de Noordoostpolder en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder zijn voorbeelden van de invloed van de Zuiderzeewet op de vorming van ons land. Reden waarom de provincie Flevoland samen met partners het initiatief heeft genomen het jubileumjaar grootscheeps te vieren.

Afsluitdijk Wadden Center

Het hoofdprogramma is opgebouwd rond vier data die als anker voor de festiviteiten fungeren. Het eerste is de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op 22 maart.

Waterveiligheid door de Afsluitdijk is een belangrijk thema. Daarnaast heeft de Afsluitdijk als (inter)nationaal icoon belangrijke economische betekenis. Jos Vranken (directeur NBTC Holland Marketing) en Frits van Bruggen (directeur ANWB) spreken erover.

De start van het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet wordt ingeleid door gedeputeerde van Flevoland, Michiel Rijsberman. Hij neemt de vlag mee die destijds in 1932 speciaal is gemaakt voor de viering van het gereedkomen van de Afsluitdijk. Het Afsluitdijk Wadden Center tekent op 24 en 25 maart voor een groot aantal publieksactiviteiten.

Watercongres

Op 14 juni staat in Lelystad een (water)congres op het programma met centrale vraag: Hoe ziet Nederland er uit in 2118?

Naast het congres wordt een driedaags publieksevenement (14, 15 en 16 juni 2018) op touw gezet rond het thema Waterwerken en werkschepen en staan de Marker Wadden, de 50e verjaardag van de Oostvaardersplassen en de Houtribdijk centraal.

Kunstwerken

Natuurmonumenten houdt van 27 tot 30 september een publiekevenement in het rijksmonument Waterloopbos.

Op 27 september wordt tevens de tot monumentaal kunstwerk omgevormde Deltagoot geopend.

Het laatste hoogtepunt is in november in de gemeente Dronten met de opening van het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in de vorm van een landschapskunstwerk.

En verder

Verder vinden gedurende heel 2018 in alle streken van het Zuiderzeegebied activiteiten plaats. Ook is er een educatie- en museumprogramma waar 14 musea in het Zuiderzeegebied aan meedoen. Meer op www.100jaarzuiderzeewet.com

Foto: Het Afsluitdijk Wadden Center wordt op 22 maart geopend.