Theresiakerk in Landgraaf wordt herbestemd tot grafkerk

Theresiakerk
Theresiakerk

De Theresiakerk in Landgraaf wordt herbestemd tot grafkerk. Dit omdat het gebouw nog slechts enkele keren per jaar in gebruik is voor de eredienst.

Het kerkbezoek in Nederland is gedaald van 50 procent in 1970 tot circa 5 procent in 2015, de belangrijkste oorzaak waarom veel kerkgebouwen leeg staan. Herbestemming blijkt weliswaar veelal een lastige opgave, maar doorgaans zeer gewenst.

Kerken hebben immers grote cultuurhistorische waarde en zijn naast stedenbouwkundig en architectonisch van groot maatschappelijk belang. Dat geldt niet in het minst voor de Theresiakerk te Landgraaf uit 1933. Dit godshuis, met de volledige naam Heilige Theresia van het Kind Jezus en Heilige Don Boscokerk, pronkt in het hart van het als mijnwerkersdorpje gebouwde Lauradorp. Het is een essentieel onderdeel van de stedenbouwkundige opzet van de wijk. Zowel de kerk als de wijk zijn rijksmonument.

Plan

In opdracht van en in samenwerking met het bestuur van de parochie Ubach over Worms te Landgraaf heeft de Thalliagroep uit Weert een plan ontwikkeld voor de herbestemming van de Theresiakerk. Dit met als doel de christelijke traditie en de gemeenschapszin, van waaruit de kerk oorspronkelijk gebouwd is, te behouden.

Grafkerk

Naar een idee van Beelen CS architecten uit Eindhoven en ontwikkelaar Raymond Smolenaers zal het kerkgebouw straks worden gebruikt als grafkerk; een eigentijdse invulling van een mausoleum.

In de grafkerk kunnen overledenen bovengronds worden bijgezet zoals in Zuid-Europese landen gebruikelijk is. Naast ruimte voor het bijzetten van graven en het plaatsen van urnen komt er een multifunctionele ruimte voor maatschappelijke doeleinden.

Het kerkgebouw zal op deze manier volgens de initiatiefnemers een actieve rol kunnen spelen in de rouwverwerking. Bovendien wordt het rijksmonument zo op respectvolle wijze voor komende generaties bewaard en krijgt het daadwerkelijk weer een actieve functie binnen de gemeenschap. Het gebouw blijft toegankelijk voor publiek en er komt een mogelijkheid voor omwonenden om zich betrokken te voelen en maatschappelijk in te zetten.

Enthousiast

De provincie Limburg en de gemeente Landgraaf zijn enthousiast over de bijzondere herbestemming en met het bisdom Roermond is overleg gaande over de precieze uitwerking van de plannen.

Op het ogenblik wordt de organisatiestructuur vormgegeven, worden subsidiemogelijkheden onderzocht en wordt bekeken hoe het project kan worden gefinancierd. Binnenkort wordt een open bijeenkomst gehouden om omwonenden en belangstellenden te informeren.

Vervolgens worden de voornemens nader uitgewerkt en moet snel duidelijk worden op welke termijn met de herbestemming een begin kan worden gemaakt.