Tien Europese onderzoeksplaatsen kunstgeschiedenis

Dankzij een bijdrage van de Europese Unie kunnen tien jonge onderzoekers worden opgeleid op het gebied van de residentiearchitectuur, hofcultuur en het wetenschappelijk beheer van paleismusea.

In het onderzoeks-en opleidingsprogramma PALAMUSTO (Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow ) komen evenzoveel onderzoeksplaatsen beschikbaar.

De toekomstige promovendi gaan onderzoek doen naar deelaspecten van de vroegmoderne residentiearchitectuur. De onderzoeken gaan in op vragen rond de ontwikkeling van bijvoorbeeld ceremoniële routes, de formele en informele functies van diverse vertrekken en de bijbehorende inrichting.

Vijf landen

PALAMUSTO is een samenwerkings- en uitwisselingsproject van universiteiten en partnerinstellingen in vijf verschillende landen: België, Duitsland, Nederland, Polen en Portugal.

Het project wordt gefinancierd vanuit het H2020-programma MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS-Innovative Training Networks. In ons land is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een van de partners.

Binnen het project zijn twee Nederlandse promotieplaatsen voorzien. Koen Ottenheym van de Universiteit Utrecht en Eloy Koldeweij van de rijksdienst fungeren als promotoren.

Onderzoeksplaatsen

België

  • Katholieke Universiteit Leuven – thema: Upstairs/downstairs
  • Katholieke Universiteit Leuven – thema: Cherchez le lit’. State bedrooms and domestic sleeping rooms

Nederland

  •  Universiteit Utrecht – thema: The court chapel across religious boundaries
  •  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – thema: Fixings, fittings and furniture

Duitsland

  • Ludwig-Maximilians-Universität München – thema: Reception suites and throne rooms
  • Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg – thema: Making, serving and eating food in the palace

 Polen

  •  Uniwersytet Warszawski – thema: Negotiating status and gender boundaries in residences
  • Uniwersytet Warszawski – thema: Collectibles: the palace gallery as a place for collecting from the Renaissance to the Grand Tour

Portugal

  • Universidade Nova de Lisboa – thema: Courtly spaces in a globalized world
  • Parques de Sintra – Monte da Lua – thema: Water and the early modern palace

Internationale selectie

PALAMUSTO begint dit najaar en loopt tot 2024. De promovendi worden via internationale selectie geworven.

Gezocht wordt naar jonge kandidaten met een voltooide masteropleiding en aantoonbare belangstelling voor architectuur- en interieurgeschiedenis c.q. kastelen en landhuizen. De voertaal van het project is Engels, kennis van andere talen relevant voor de betreffende onderzoeksplaats een vereiste.

Informatiebijeenkomst

Op 9 september is er voor geïnteresseerden van 17.00 uur tot 18.30 uur een informatiebijeenkomst bij de Universiteit Utrecht. Locatie: Janskerkhof 13 Utrecht, zaal 006.

En verder

Volgens de regels van het European Training Network mogen kandidaten voor een promotieplaats bij een specifiek instituut de afgelopen twee jaar niet permanent hebben gewoond in het land waar het instituut is gevestigd.

Van de kandidaten wordt dan ook verwacht dat zij bereid zijn om te reizen dan wel enkele jaren in het buitenland te werken.  De Katholieke Universiteit Leuven is penvoerder van het project. (Detail)informatie is te vinden op de website van de universiteit.

Contactpersoon bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Eloy Koldeweij, e.koldeweij@cultureelerfgoed.nl

Foto: Gewelf van de Oranjezaal van Huis ten Bosch.