Tips voor beheer monumentaal groen

Afkalvende vijveroevers, door verdroging aangetaste monumentale bomen, onkruid op verharde paden en terrassen in historische tuinen en parken – ook groen erfgoed vergt voortdurend onderhoud en, zo nodig, restauratie. Beheer ervan vraagt kennis en continuïteit van handelen.

Reden waarom de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) de waaier Groen Erfgoed uitbrengt om eigenaren, uitvoerende partijen en gemeenten (als eigenaar of toezichthouder) te ondersteunen bij het beheer van hun groene erfgoed.

Groen erfgoed

Groen erfgoed bestaat onder meer uit historische tuinen en parken, historische groenstructuren in woonwijken, verdedigingswerken en begraafplaatsen. Ze zijn in het verleden aangelegd en worden vanwege hun schoonheid of cultuurhistorische waarde in stand gehouden voor de toekomst.

Ook landschappelijke structuren, zoals aangelegde bossen en houtwallen kunnen tot het groene erfgoed behoren.

1.300

In totaal kent Nederland meer dan 1.300 groene monumenten die beschermd zijn als rijksmonument.

Daaronder ruim 550 historische buitenplaatsen en landgoederen, tenminste 250 begraafplaatsen en zo’n 70 stadsparken en plantsoenen. Verder zijn er groene monumenten die op plaatselijk niveau beschermd zijn. Veel gemeentes bezitten groen erfgoed en bijna iedere stad heeft wel een monumentaal stadspark.

Onder invloed van de tijd en het gevoerde beheer verandert beplanting voortdurend van vorm, structuur en grootte. Instandhouding van groen erfgoed vergt specifieke vakkennis en inzicht in de historische aanleg en ontwikkeling. Hiermee kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt voor onderhoud en herstel.

Waaier

De waaier Groen Erfgoed informeert over onderhoud en herstel van historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. Het is de vierde uitgave in een succesvolle serie. Eerder verschenen achtereenvolgens Schade aan uw monument, Zorg voor uw orgel en Uw monument energiezuinig. De waaier is kosteloos te bestellen via secretariaat@stichtingerm.nl

Foto: Ruurd van Donkelaar.