Toekomst voor kasteel De Kelder in Doetinchem

Om kasteel De Kelder en Landgoed Hagen/De Kelder in Doetinchem voor de toekomst te behouden dient een basis gelegd te worden voor duurzame instandhouding en verdere verfraaiing van het landgoed.

Die visie heeft oud-minister Pieter Beelaerts van Blokland, voorzitter van de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen, vandaag (donderdag 4 april) onder grote belangstelling overhandigd aan de wethouders Ingrid Lambregts en Maureen Sluiter van de gemeente Doetinchem.

De stichting werkt aan een nieuwe toekomst voor De Kelder. De exploitatie is op het ogenblik verliesgevend, mede door hoge onderhoudskosten van de vele monumenten. De stichting wil het landgoed revitaliseren en weer gezond maken.

Bouw woonboerderijen

De Stichting Beelaerts van Blokland Hagen heeft al lange tijd de ambitie de tweede beuk van het kasteel te herstellen, die eeuwen terug bij brand verloren ging. Naast behoud en herstel van De Kelder en de monumentale bijgebouwen, wil de stichting bijdragen aan versterking en ontwikkeling van natuur en landschap op haar gronden.

Om de noodzakelijke investeringen te bekostigen, is het plan op het landgoed enkele woonboerderijen te bouwen. Die kunnen vervolgens worden verkocht of verhuurd, waarna met de opbrengsten de landschapsontwikkelingen en de bouw van de tweede beuk kunnen worden betaald.

Continuiteit en verankering

Uitvoering van de plannen moet leiden tot continuïteit van een uniek landgoed en tot verankering van de plaats Doetinchem met de Kruisbergse Bossen.

De bouw van de woonboerderijen wordt gecombineerd met de aanleg van lanen, struwelen en bloemrijke weiden. Zo ontstaat een landschapsbeeld met bijzondere woon- en wandelbeleving in landgoederenstijl. Het goed blijft volgens de plannenmakers de komende decennia aldus de schakel tussen stad, natuur en geschiedenis.

Verbonden

Kasteel De Kelder is al eeuwen verbonden aan Doetinchem. Bouwtechnisch onderzoek schat het bouwjaar van de havezate op het begin van de 16e eeuw. Toentertijd bestond het kasteel uit twee vleugels, de zogenoemde beuken. Helaas ging de achtergelegen beuk al in de 17e eeuw door brand verloren.

Door de eeuwen heen heeft het kasteel verschillende eigenaren en gebruikers gekend. Sinds enkele generaties is het complex in bezit van de familie Beelaerts van Blokland.

Stichting

In 2007 riep bewoner Floris Beelaerts van Blokland, broer van de voorzitter, de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen in het leven. De stichting is eigenaar van het kasteel.

Het bestuur bestaat uit familieleden en externe deskundigen op het gebied van landgoedbeheer, financiën, monumentenzorg en natuurbeheer. Bedoeling is het voortbestaan van De Kelder, zijn bijgebouwen en gronden veilig te stellen, zodat buurtbewoners en bezoekers kunnen blijven genieten van de cultuur, de geschiedenis, de festiviteiten en het natuurschoon.

Blijvende meerwaarde

Met de stichting waarborgt het landgoed volgens Floris Beelaerts van Blokland blijvende meerwaarde voor recreatie en natuurschoon langs de rand van Doetinchem. Het draagt bovendien bij aan de historische verhaalvertelling van de stad. Tegenwoordig worden in het kasteel, de oranjerie en op het omliggende landgoed allerlei festiviteiten, bruiloften en bijeenkomsten gehouden. Een van de hoogtepunten is het Middeleeuws Festijn, waar jaarlijks honderden bezoekers op af komen.

De visie van Landgoed Hagen/Kasteel De Kelder is beschikbaar op https://www.witterentmeestersenmakelaars.nl/news/nieuws-1-1/