Twee nominaties prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Kerckebosch (gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist) en Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord (gemeente Utrecht) zijn genomineerd voor de prijs Bouwen + Biodiversiteit. Speciale vermeldingen zijn er voor het Wervenpark (gemeente Dordrecht) en Amstel-Stad Biodivers (gemeente Amsterdam).

De jury boog zich over in totaal 30 vooraanmeldingen en inzendingen. De meest innovatieve en ambitieuze ervan zijn geselecteerd. De award wordt op 11 april uitgereikt tijdens een programma over Natuurinclusief bouwen, als onderdeel van Building Holland (van 9 tot en met 11 april in de RAI, Amsterdam).

Initiatief

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces is het volgens DuurzaamDoor, initiator van de prijsvraag, van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen aan het begin van de planvorming.

Om die ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten is de competitie Bouwen + Biodiversiteit op touw gezet, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Natuur en Biodiversiteit (met o.a. het IVN, het ministerie van LNV, de provincie Noord-Holland, AM, Heijmans, Ballast Nedam Development en de WUR).

Voorbeeldig

De inzendingen voor de prijsvraag laten volgens de jury zien wat gemeenten en andere professionele opdrachtgevers kunnen doen om bij bouwprojecten meer aandacht te krijgen voor natuur en biodiversiteit.

In de jury hebben zitting Erik Pasveer, bouwmeester gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design and Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel, voorzitter.

Zie ook www.bouwenplusbiodiversiteit.nl

Foto: Jan de Vries, ontwerp wUrck.