Tweede Kamer kritisch op plannen bezuiniging monumenten

handtekeningen

FIM, Bond Heemschut en Kunsten ’92 hebben op dinsdag 1 november een petitie met handtekeningen tegen de voorgenomen bezuiniging op monumenten aangeboden aan de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer. Directeur Karel Loeff van erfgoedvereniging Bond Heemschut overhandigde voorzitter Pieter Duisenberg de 10.468 keer ondertekende petitie Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!

De aanwezige kamerleden benadrukten het belang in te zien van behoud van monumentaal erfgoed voor de hele samenleving. Voorzitter Duisenberg op zijn beurt zei onder de indruk te zijn van het aantal ondertekenaars en gaf te kennen de petitie zeer serieus te nemen en dat het onderwerp de volle aandacht heeft.

Bij het Tweede Kamerdebat over de belastingplannen 2017 bleek dat oppositie en coalitie kritisch zijn op de plannen van het kabinet om te bezuinigen op o.a. de fiscale regelingen voor monumenten en scholing. Het kabinet heeft de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

‘Ordinaire bezuiniging’

Oppositiepartijen CDA, SP, D66 en ChristenUnie zien niets in het wetsvoorstel, omdat het huns inziens als een ‘ordinaire’ bezuiniging is bedoeld en ten koste gaat van cultureel erfgoed.

Ook coalitiepartij VVD is kritisch, omdat niet duidelijk is of de nieuwe subsidieregelingen (die ervoor in de plaats komen) goed zullen werken en omdat het om onderwerpen gaat die de liberalen belangrijk vinden, zoals het in stand houden van cultureel erfgoed (en een leven lang leren), aldus kamerlid Aukje de Vries. Coalitiegenoot PvdA is kritisch vanwege de ‘gebrekkige uitwerking’ van de plannen.

Maandag 7 november staat het vervolg van het Tweede Kamerdebat Pakket Belastingplan 2017 op de agenda, waarbij staatssecretaris Wiebes (Financiën) de vragen zal beantwoorden. Ook minister Bussemaker (OCW) komt naar de kamer voor dat debat.

De delegatie die de petitie aanbood, bestond uit Karel Loeff (Bond Heemschut en secretaris FIM), Mathijs Witte (Bond Heemschut), Leo Endedijk (Hollandsche Molen en voorzitter FIM), Nel Viersen (Bewoond Bewaard en vice voorzitter FIM), Jephta Dullaart (FIM), Heleen Alberdingk Thijm (Kunsten ’92), Per Insinger (VPHB), Berend Pastoor (FPG), Roel Robbertsen (FPG) en Ewoud van Arkel (Agrarisch Erfgoed Nederland).