Uitzonderlijk handschrift Huis Bergh weer thuis

Kasteel Huis Bergh te ’s-Heerenberg kocht in 2017 een uitzonderlijk handschrift met een imposante verzameling geïllustreerde kronieken, of geschiedverhalen. Elke afzonderlijke kroniek is voorzien van een gekleurde tekening. Een ervan laat het wapen zien dat Willem II van den Bergh sinds 1442 voerde.

Het lijkt er dus op dat de publicatie al vroeg na ontstaan, kort vóór 1460, in diens handen was. Misschien was Willem zelfs de opdrachtgever. Met de aankoop keert het boek terug naar huis.

Tentoonstelling

Het handschrift staat later dit jaar in Huis Bergh centraal in de tentoonstelling Kracht van kronieken, het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis, te bezoeken van 21 augustus tot en met 14 november.

Behalve de artistieke rijkdom van de regio Gelre gunt de expositie de bezoeker straks een kijkje in de politieke verhoudingen en machtsconflicten in Gelre aan het einde van de 15e eeuw, met bijzondere aandacht voor de heer van Bergh.

Getoond worden 15e-eeuwse documenten uit het rijke huisarchief van het kasteel. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin experts de resultaten presenteren van onderzoek naar verschillende aspecten van het laatmiddeleeuwse boek.

Verhalen over macht

De kronieken geven de bestaande machtsverhoudingen en politieke standpunten van die tijd weer. Het boek opent met de geschiedenis van diegenen aan wie de meeste invloed werd toegekend: de pausen. Daarna volgen de kronieken van de bisdommen Keulen, Luik, Münster en Utrecht en de regio’s Gelre, Holland, Brabant, Mark en Kleef.

Grensoverschrijdend

De tentoonstelling is in het bijzonder interessant voor bezoekers uit het Nederlands-Duits grensgebied.

De kronieken die in het handschrift zijn opgenomen overschrijden de grenzen van het huidige Nederland. Zo bevat het handschrift een kroniek van het bisdom Münster en een kroniek van Kleef. Daarnaast zijn prachtige kunstwerken te zien uit het Nederrijngebied zoals de Rijnlandse historiebijbel uit de Staatsbibliotheek Berlijn en beelden van makers uit Kleef.

Meest prominent

De Cronijck van Gelre neemt de meest prominente plaats in. Dat is tevens de oudst bekende kroniek van het hertogdom Gelre. Hier wordt een begin gemaakt met de geschiedschrijving van Gelre, voorloper van de huidige provincie Gelderland.

Willem II, bijgenaamd ‘de Rijke’, heer van Bergh, onderhield nauwe contacten met de heren in de buurt en met grotere spelers op het politieke toneel. In 1424 werd Willem raadsheer van de hertog. De Duitse keizer verhief zijn zoon Oswald van den Bergh in 1486 zelfs tot Rijksgraaf.

De tentoonstelling Kracht van kronieken, het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis is te zien in Kasteel Huis Bergh van 21 augustus tot en met 14 november 2021. Adres: Hof van Bergh 8. www.huisbergh.nl

Foto: Inventarisnummer 2095 fol213V-Gelre.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.