Utrechts erfgoed op de kaart in vernieuwde editie

corr cover drukvorm

De nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht Tastbare Tijd 2.0 is begin februari 2015 verschenen. Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek langere tijd uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot.

Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten. Tastbare Tijd 2.0 beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

Ruimtelijk beleid

Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds meer rekening met de aanwezige culturele schatten. Inwoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht. Het handboek is dan ook een bron van informatie in tekst en beeld voor professioneel betrokkenen.

Digitale ontsluiting

De toevoeging 2.0 in de titel verwijst naar het feit dat alle informatie die op de nieuwe kaarten in het boek staat nu ook digitaal te raadplegen is. Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevensbestand schuil. Alle elementen op de kaarten zijn mét hun achterliggende gegevens ook digitaal beschikbaar via de website www.provincie-utrecht.nl/chat

Actuele thema’s

Het eerste deel van Tastbare Tijd 2.0 is thematisch van opzet. Auteur Roland Blijdenstijn verhaalt hoe de provincie Utrecht, gegrond op het bisschoppelijk Sticht, in een voortdurende strijd met Holland en Gelre zijn huidige grenzen heeft gekregen. Vervolgens staat de rol van de provincie als knooppunt van de Nederlandse infrastructuur centraal. Nieuw is het thema historische kastelen en buitenplaatsen,van de torens aan de Langbroekerwetering via de buitens aan de Vecht naar de Stichtse Lustwarande. Het Militair Erfgoed betreft het tijdperk van de Romeinse Limes tot aan het eind 2014 geopende Park Vliegbasis Soesterberg.

Tijdlaagkaarten

Het tweede deel van het boek beschrijft de cultuurhistorische ontwikkelingen per deelgebied – Utrechtse Heuvelrug, Kromme Rijn en Langbroek, Oude Rijn, De Vecht, Nederrijn en Lek, Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen, De Venen, Vechtplassen, Eemland en Gelderse Vallei. Dit gebeurt aan de hand van up to date tijdlaagkaarten, die de ontwikkeling stapsgewijs tonen, en vele spectaculaire luchtfoto’s.

Gedeputeerde Mariette Pennarts is trots op deze nieuwe uitgave: “Tastbare Tijd 2.0 zet het ‘historisch hart’ van ons land letterlijk en figuurlijk op de kaart. Het boek is een bron van informatie voor professionals die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling en zal ons meer en meer doen beseffen hoe rijk aan erfgoed onze directe leefomgeving is.”

Tastbare Tijd 2.0 is te verkrijgen bij de boekhandel. Uitgeverij Stokerkade, ISBN9789079156269, prijs 29,50 euro.